1929 Büyük Buhranı sonucu intihar etmiş biri

1929 Ekonomik Bunalımı ve Düş Kırıklığı

Bu ülkelerin halkları da, artık demokrasinin iflas ettiğine inanıyor, ulusal kurtuluş yolu olarak gördükleri savaşı yücelten demokrasi karşıtı öğelere gün geçtikçe artan bir hoşgörüyle bakıyorlardı. İtalya’da Mussolini, İtalyanların hem yeni sömürgelere, hem de zaferlere gereksinimleri olduğunu savunarak, ulusu peşine takmıştı. Almanya’da Hitler’in Nasyonal Sosyalistleri de 1933’e doğru iyice güçlenmişlerdi. Japonya’da da askerler, hükümette artık iyice ağır basmaya… Devam →

1920li yıllarda Washington Konferansı

1920 Yılları

1920 yıllarında gerçekleştirilen uluslararası antlaşmalar, uzun süreli bir barış umudunu da doğurmuştu. Washington Konferansı (1921-1922), büyük devletlerarasında, yüksek tonajlı savaş gemilerinin sayısını sınırlandırarak, Çin’in egemenliğine ve “açık kapı” ilkesine saygı gösterilmesini öngörüyordu. Locarno Paktı (1925) ve Kellogg-Briand Paktı (1928), Avrupa’da askerî kuvvet kullanımına seçenek olarak zorunlu hakemlik kurumunu öngörüyorlardı. Bu arada, 1919’da kurulmuş olan Milletler Cemiyeti de,… Devam →

Nasıl Başladı?

1 Nisan 1939’da dünya basını, Neville Chamberlain Kabinesi’nin Avrupa’daki barışı güvence altına almak için uyguladıkları tavizkâr ve yatıştır­ma politikalarını tamamen değiştirdiklerini ve Polonya’yı Almanya’dan ge­lebilecek tehdite karşı savunacağı haberini geçiyordu. Ancak, 1 Eylül’de Hitler Polonya’ya girdi. Hitler’e yaptıkları geri çekil­me talepleri yerine getirilmeyince Fransa ve İngiltere iki gün sonra savaşa girdi. Böylece bir Avrupa savaşı olarak başlayan,… Devam →