Yeniden Yapılanan Hamburg

Savaş Sonrası Almanya’sı

Müttefiklerin savaş suçları mahkemelerinin kurulmasında ve Birleşmiş Milletlerin temellerinin atılması konularındaki işbirliğine karşın, savaş sonrası yıllarında, SSCB ile öbür büyük Müttefikler arasında, gerek Doğu Avrupa’daki kukla rejimler konusunda, gerek öbür konularda geniş bir çatlak oluştu. Müttefikler arasında, Almanya’yla barış antlaşması ve Almanya ile başkenti Berlin’in dört işgal bölgesine ayrılması için etkili bir merkez kurulması konularında da uzlaşmazlıklar,… Devam →

Birleşmiş Milletler

Savaş sırasında, Çin’le birlikte beş büyük Müttefik devlet, artık etkisini yitirmiş Milletler Cemiyeti yerine, yeni bir uluslararası barış koruyucu örgüt kurmayı kararlaştırdılar. 1944 Dumbarton Oaks Konferansı’nda, bu konuda bir çerçeve anlaşmasına varıldı; ancak örgütün Güvenlik Konseyi’nde beş ülkeden her birinin veto hakkı olmasına ilişkin SSCB isteği konusunda ortak karara varılamadı. 50 devletten delegelerin bir araya geldikleri Nisan-Haziran… Devam →

Nazilerin Astığı Sıhhiye Kadın

Savaş Suçlularının Yargılanması

ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB’nin Nümberg’de oluşturdukları Uluslararası Askerî Mahkeme’de, Naziler ve Alman askerî önderleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında “insanlığa ve dünya barışana karşı işledikleri suçlardan ötürü yargılandılar. Kasım 1945’ten Ekim 1946’ya kadar süren duruşmalarda 12 kişinin idamına karar verildi (aralarında Hermann Coering de vardı); üç suçlu ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, dördü, çeşitli hapis cezalan aldılar;… Devam →

Leningrad

Kayıplar ve Savaş Harcamaları

İkinci Dünya Savaşı insan kaybı açısından tarihin en pahalıya mal olan savaşı oldu. Bir türlü kesin sayılar elde edilememiş olmakla birlikte, tahminlere göre çarpışmalarda 1520 milyon asker öldü. Eksen Devletleri’nden Almanya savaşta yaklaşık 3,5 milyon, Japonya 1,65 milyon, İtalya’ysa 200 000 kişi yitirdi. Müttefiklerden Rusların savaş kayıpları 7,5 milyon kişiydi. Çin’in kaybı 1937 Temmuz’unda 2,2 milyon, İngilizlerin… Devam →

Eve Dönen Leh Askerler

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

İkinci Dünya Savaşı, daha Birinci Dünya Savaşı’nda ağır yaralar almış olan eski Avrupa devletler sistemine büyük bir darbe indirdi. Fransa, Avrupa kıtasındaki önderlik işlevini yitirdi; İngiltere de, geleneksel güç dengeleyici işlevini sürdüremez oldu. ABD ve SSCB en güçlü iki devlet olarak ortaya çıktılar. Savaş boyunca aralarındaki karşılıklı ödünler verilmesine dayalı anlayış, çok geçmeden ortadan kalktı; her iki… Devam →

2. Dünya Savaşının Sonu

Japonya’nın Teslim Olması

10 Ağustos’ta Japonya, imparatorun ülkenin tek hâkimi olarak Japonya’yı yönetmesi koşuluyla barış istedi. Bir gün sonra Müttefikler, imparatorun gelecekteki konumunun kendileri tarafından belirleneceği yanıtını verdiler. İmparatorun isteğiyle, 14 Ağustos’ta toplanan bir imparatorluk kurulu, Müttefiklerin koşullarını kabul etti. Ertesi gün ABD kuvvetlerine ateşkes buyruğu verildi. 2 Eylül 1945’te Japonya’yı temsil eden bir heyet, Tokyo körfezine demir atan ABD… Devam →

Atom Bombası Mantar Bulutu

Hiroşima ve Nagazaki

Temmuz 1945 sonunda Tokyo’nun aşağı yukarı yarısı yakılıp, yıkılmış; pek çok Japon kenti stratejik bombardımanlarla yerle bir edilmişti. Bütün bunlar Müttefik istilası için bir ön hazırlıktı. Bununla birlikte 16 Temmuz’da, ABD Manhattan Projesi de, atom bombasının New Mexico’da Alamogonda’da başarıyla denenmesiyle, meyvelerini vermeye başlamıştı. Başkan Truman, Japonya teslim olmazsa, savaşı biran önce bitirmek için atom bombası kullanılmasına… Devam →

USS Franklin'e Çarpan Kamikaze

Kamikazeler

Japon savaş anlayışına göre, yenilgi en akla getirilmeyecek, en utanç verici şeydi. Oysa Japonya şimdi kaçınılmaz bir yenilgi karşısındaydı. Savaşın gidişini umutsuzca lehlerine çevirmek isteyen Japonlar, intiharı, resmî bir silah gibi kullanmaya başladılar. Genç pilotlara, Kamikaze birliklerine katılmaları çağrıları yapıldı; Kamikaze pilotlarının görevi, bomba yüklü uçaklarını Müttefik gemilerine çarptırıp patlatarak, gemileri havaya uçurmaktı. Kamikaze birliklerine pek çok… Devam →

Japon Subay Siperde Düşmanı Gözetliyor

İvo Cima ve Okinava

Yanardağ kökenli bir ada olan küçük İvo Cima adası, Büyük Okyanus’un batı kesimindeki en önemli stratejik noktalardan biriydi. Tokyo’ya yalnızca 1 200 km uzaklıktaki ada, ABD kuvvetleri için paha biçilmez bir yakıt ikmal üssü ya da Japonya’ya gidip gelecek uçaklar için bir tehlikeden kaçış noktası olabilirdi. Japonlar, İvo Cima’yı 23 000 iyi eğitilmiş askerin koruduğu bir kaleye… Devam →

Japon Filosu Büyük Kayıplar verdi

Japonya’nın Yenilgiye Doğru İlerlemesi

1945 başında Japonya, çöküşün eşiğine geldi. Japon adalarında yaklaşık 1,5 milyon, Büyük Okyanus, Çin ve Mançurya’daysa 3 milyon Japon askeri kalmıştı; Japon hava filosu da büyük ölçüde zarar görmüş, Japon deniz kuvvetleri 11 savaş gemisi, 19 uçak gemisi, 34 kruvazör, 150 kadar denizaltı ve birçok küçük gemi yitirmişti. Ticaret filosuysa büyük ölçüde azalmıştı. Birbirini izleyen deniz ve… Devam →