Tiger Tankı Üzerinde SSler

Oder’e Sovyet İlerleyişi

Almanların Müttefik cephesinin ortasına karşı saldırıya geçtikleri sırada, Sovyet birlikleri 12 Ocak 1945’te, doğudaki Alman hatlarına korkunç bir saldırı başlatarak, 5 gün içinde Varşova’nın ele geçirilememiş kesimini, 2 gün sonra da Krakow’u ele geçirdiler. Kuzeyde Doğu Prusya’yı ezip geçtikten sonra, Gdansk’ı aldılar. Şubatta Sovyet birlikleri yukarı Silezya’daki son derece önemli kömür üretim bölgesini almış ve Breslau (Wroclaw)… Devam →

Avrupa’da Savaş (1945)

1945’in ilk dört ayında, Almanya’ya yöneltilen iki cepheli saldırı, ülkeyi mayıs başında teslim olmaya zorladı. Müttefik önderleri gerek Uzakdoğu cephesini, gerek özgürlüğe kavuşturulmuş Doğu Avrupa devletleriyle ilgili sorunları görüşmek, ayrıca savaş sonrasında Almanya’nın nasıl işgal edileceğini belirlemek için bir araya geldiler.

“Öç Silahı”

Hava Savaşı

Normandiya’daki başarılı çıkartmanın ardından, Müttefiklerin birleşik hava bombardıman kurmayı, bütün çabasını yeniden Almanya içindeki hedeflere yöneltti. 1944 sonunda Almanya’nın silah ve cephane üretimi büyük ölçüde engellendi. Yakıt kaynakları gün geçtikçe tükenen, pilotlarının sayısı azalan Luftwaffe’nin karşı saldırı çabası pek işe yaramadı. Aralık sonunda 800 Alman uçağı, Kuzey Avrupa’da Müttefiklerin elindeki havaalanlarına saldırılar düzenleyerek, 100 uçağı etkisiz duruma… Devam →

Aachen'daki Alman Tutuklular

Müttefiklerin Almanya’ya İlerlemeleri

Müttefik komutanları arasında, Almanya’ya son saldırı stratejisinin belirlenmesi sırasında, görüş ayrılığı çıktı. Montgomery, Belçika’dan Ruhr’a kadar uzanan bir çizgi boyunca kümelenen Müttefik zırhlı kuvvetleriyle yoğun bir saldırı, “büyük bir ileri harekât” gerçekleştirilmesini savunuyordu. Buna karşılık Eisenhower, bu tür ilerleyişe öncelik verilmesini kabul etmekle birlikte, ikinci bir evrede, evvelce planlanmış olan, bütün kuvvetlerin ayrı ayrı saldırıya geçirilmesini istiyordu…. Devam →

Douglas C-47ler güney Fransa semalarında

Fransa Seferi

Almanları kıskaca almak amacıyla Müttefikler, Güney Fransa’ya ikinci bir çıkartma yapma kararı aldılar. 15 Ağustos 1944’te savaş gemilerinden oluşan bir Müttefik donanması, Fransa’nın Toulon ile Cannes arasındaki Akdeniz kıyısı açıklarına vardı. Ağır bir bombardımanın ardından, ABD ve Fransız askerlerinden oluşan bir kuvvet, kıyıya çıktı. Marsilya ve Nice’i kısa sürede ele geçiren Müttefikler, bu kez kuzeye, Rhöne ırmağı… Devam →

Çıkartma yapmaya hazırlanan askerler

Normandiya Çıkartması

Müttefiklerin Manş ötesi bir harekâtla Fransa’nın kurtarılmasına hazırlandıkları sırada, İngiltere topraklarında tarihteki en büyük ve güçlü askerî yığınak yapıldı. Çıkartmadan 2 ay önce, İngiltere’ye asker, araç gereç ve cephane akarken, Müttefik uçakları, Fransa ve Belçika’daki karayollarını, köprüleri, havaalanlarını ve tahkim edilmiş yerleri bombalayıp, Almanya’daki sanayi merkezlerine hava saldırılarını sürdürdüler. Gerekli çıkartma donanımının toplanmasındaki gecikmelerin yanı sıra, hava… Devam →

Liderler Bir Arada

Tahran Konferansı

1943 içinde, İtalya seferi sürmekteyken, Müttefik orduları, Fransa’ya yapılacak dev saldırı ile Eksen Devletleri’ne karşı uygulanacak öbür stratejileri belirlemek için iki konferans düzenlediler. Bunlardan ağustos ortasındaki Quebec Konferansı’nda, Roosevelt ve Churchill, Fransa’da ikinci bir cephe açılmasını kabul ettiler ve 1 Mayıs 1944’te gerçekleştirilecek Normandiya çıkarmasına ilişkin taktik planları onayladılar. 28 Kasım – 1 Aralık 1943’teki Tahran Konferansı’ndaysa,… Devam →

Mussolini ve metresi

İtalya’nın Çökmesi

1944 başında, İtalya’daki Müttefik kuvvetlerinin ilerlemesi, engebeli yüzey şekilleri ve inatçı Alman direnişi karşısında yavaşladı. 2 Ocak 1944’te, Almanları kıskaca alma girişimi sırasında, 50 000 ABD askeri, güneyde Custav hattı ile kuzeyde Roma’ya 53 km uzaklıktaki Anzio’ya çıktı. Ama hemen ilerlemeyi başaramayıp, bu köprübaşında kaldı. General Albert Kessering komutasında yedi Alman tümeni, Anzio çevresinde güçlü bir çember… Devam →

Kursk Savaşı

Doğu Cephesi

Bu sırada, doğu cephesinde Almanlar, Stalingrad savaşındaki yenilgiden sonra, etkili bir saldırı gerçekleştirmekten uzaktılar. Savaşın bu noktasında (Şubat 1943) Almanlar ve müttefiklerinin kayıpları 1941 yazındaki SSCB saldırısından beri, ölü ve tutsak olarak 850 000’i bulmuştu. Aylarca süren bir toparlanma döneminden sonra, General Erich von Manştein, güneyde Sovyetlere karşı umutsuz bir yaz karşı saldırısı başlattı ve Stalingrad’dan beri,… Devam →

General Patton İtalya'da

İtalya Seferi

Daha Sicilya’nın istilası başlamadan, Müttefikler savaşı İtalya yarımadasına yayma karan vermişlerdi. 3 Eylül 1943’te İngiliz ve ABD birlikleri, gemilerle Messina boğazından geçerek, yarımadanın batı ucu açıklarına vardılar. Bir hafta sonra General Mark W. Clark komutasındaki ABD beşinci ordusu, Salerno kıyısına (Roma’nın yaklaşık 240 km güneyi) çıkartma yaptı. Bir ay içinde Güney İtalya Müttefiklerin denetimine girdi ve Napoli… Devam →