Potsdam'da Liderler

Potsdam Konferansı

Müttefiklerin son savaş konferansı, 17 Temmuz – 2 Ağustos 1945’te Almanya’da Potsdam’da toplandı. Konferansta Churchill’in temsilcisi Clement Attlee, ABD başkanı Harry S. Truman (Roosvelt nisanda ölmüştü) ve Stalin bir araya geldiler. Almanya’nın dört işgal bölgesine ayrılmasıyla ilgili Yalta Konferansı tasarısı onaylandı ve Almanya’nın Nazizm’den arındırılması, silahsızlandırılması, demokratikleştirilmesi tasarılarında görüş birliğine varıldı. Ayrıca, Nazilerin ve Nazi destekçilerinin savaş… Devam →

8 Mayıs 1945'ten Bir Gazete Manşeti

Almanya’nın Teslim Olması

Sovyetler Berlin’e son saldırılarını gerçekleştirirlerken, Müttefik birlikleri de, toplama kamplarındaki tutsakları kurtarmaktaydılar. Nisan’da, Belsen-Buchenwald kampında ölmek üzere 40 000 tutsak ve 10 000 yakılmış ceset buldular ve en acımasız kıyım merkezlerinden Dachau’ya ulaştılar. Bütün uygarlık tarihinde benzeri görülmemiş olan, Hitler’in “Son Çözüm” ünün ulaşmış olduğu bu nokta karşısında, dünyanın her yanında büyük bir şok yaşandı. Hitler Berlin’deki… Devam →

Reichstag'da Dalgalanan Sovyet Bayrağı

Almanya Savaşı

1945 Şubat’ında Patton’un hızlı tankları, Ren ırmağının batı kıyısını bütünüyle temizlediler. ABD birlikleri, 7 Mart’ta, Köln yakınındaki bir kilit köprüyü sağlam olarak ele geçirdiler. Müttefik birlikleri hemen, bütün güçleriyle bu köprüden akmaya başladı; çok geçmeden Ren, başka noktalardan da aşıldı. Montgomery kuzeyde, Patton da güneyde bulundukları noktayı korurken, Müttefikler artık, Almanya’nın iç kesimlerine yönelecek ve Berlin’e yürüyecek… Devam →

Roosevelt, Churchill ve Stalin

Yalta Konferansı

11 Şubat 1945’te, Roosevelt, Churchill ve Stalin, Kırım’da, Yalta Konferansı’nda bir araya geldiler. Stalin artık Sovyet işgali altında bulunan Doğu Avrupa’da, bütün demokratik öğeleri bir araya getirecek ve elden gelen en kısa sürede serbest seçimleri gerçekleştirecek geçici hükümetler kurulacağını vaat etti. Konferans’ta, SSCB’ye Polonya’nın doğu kesiminin verilmesi, Polonya’nın Alman işgalinden doğan zararının karşılanması kararlaştırıldı. Almanya, her biri… Devam →

Tiger Tankı Üzerinde SSler

Oder’e Sovyet İlerleyişi

Almanların Müttefik cephesinin ortasına karşı saldırıya geçtikleri sırada, Sovyet birlikleri 12 Ocak 1945’te, doğudaki Alman hatlarına korkunç bir saldırı başlatarak, 5 gün içinde Varşova’nın ele geçirilememiş kesimini, 2 gün sonra da Krakow’u ele geçirdiler. Kuzeyde Doğu Prusya’yı ezip geçtikten sonra, Gdansk’ı aldılar. Şubatta Sovyet birlikleri yukarı Silezya’daki son derece önemli kömür üretim bölgesini almış ve Breslau (Wroclaw)… Devam →

Avrupa’da Savaş (1945)

1945’in ilk dört ayında, Almanya’ya yöneltilen iki cepheli saldırı, ülkeyi mayıs başında teslim olmaya zorladı. Müttefik önderleri gerek Uzakdoğu cephesini, gerek özgürlüğe kavuşturulmuş Doğu Avrupa devletleriyle ilgili sorunları görüşmek, ayrıca savaş sonrasında Almanya’nın nasıl işgal edileceğini belirlemek için bir araya geldiler.