Leningrad'da BT-7 Tankı

Rusya Cephesi (1941 – 1942)

1941 sonbaharında, Alman işgalinin ilk şokunu atlatan Sovyet direnişi daha da sağlamlaştı. Ülke çapında seferberlik ilan edilmesi, Sovyet ordusunu güçlendirdi. Bu arada, cephedeki birliklerine cephane ulaştırmada karşılaştıkları güçlüklere, aylardır sürekli savaşmakta olan askerlerin yorgunluğu da eklenince Almanlar, çarpışmalarda üstünlüğü yavaş yavaş yitirmeye başladılar. Üstelik Stalin’in, istilacılara karşı halkının ulusçu eğilimlerini başarıyla körüklemesi, Almanların da, sivil halka acımasızca… Devam →

Mareşal Erwin Rommel

Kuzey Afrika (1941 – 1942)

İtalyanların Trablusgarp’taki yenilgisi, Hitler’i, 1941-1942 kışında, Kuzey Afrika’daki birliklerine destek kuvvet göndermeye yöneltti. İngiliz kuvvetleri tarafından Kasım 1941-Ocak 1942 arasında püskürtülmüş olan Rommel, 26 Mayıs 1942’de, Libya’dan başlayarak, Mısır’da İskenderiye’ye yaklaşık 97 km uzaklıktaki El-Alameyn’e kadar ilerledi. Bu arada İngiltere, büyük ölçüde ABD’nin tank ve cephane yardımı sayesinde, General Bernard Law Montgomery komutasındaki sekizinci orduyu iyice güçlendirmişti…. Devam →

Arcadia Konferasında Başkan Roosevelt

Arcadia Konferansı

ABD’nin savaşa girmesinden sonraki ilk İngiliz-ABD görüşmeleri, 22 Aralık 194114 Ocak 1942 arasında Washington’da yapıldı. Başkan Roosevelt ve başbakan Churchill ile asker, sivil danışmanları, zafere ulaşılıncaya kadar Eksen Devletleri’ne karşı savaşın sürdürülmesi konusunda anlaştılar. “Arcadia Konferansı” adı verilen bu görüşmelerde, iki önder, savaşın Avrupa cephesine öncelik vermeyi, hava saldırıları ve abluka aracılığıyla Almanya’nın çevresinde bir baskı çemberi… Devam →

Atlantik Şartı

14 Ağustos 1941 ‘de başkan Roosevelt ve başbakan Churchill, Newfoundland açıklarında bir savaş gemisinde bir araya geldiler. İki önder de, baskı yönetimlerine ve yayılmacı siyasetlere son verilecek, saldırgan devletlerin silahsızlandırılmasını sağlayacak ve bütün ülkelerin, toplumsal ve ekonomik refah için tam bir işbirliğine gidecekleri yeni bir dünya düzeni oluşturulması konusunda planlar hazırlama kararı aldılar. Bir ay sonra SSCB… Devam →

ABD gemileri Reykjavik'e yüklerini boşaltıyor

ABD’nin Savaşa Yönelmesi

ABD halkı, Avrupa’daki savaşın ilk günlerinden başlayarak, Müttefiklerden yana bir tutum takınmıştı. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu, Nazilerin savaştan zaferle çıkmasının ABD için ciddi bir tehdit oluşturacağına inanıyordu. Almanların zafer üstüne zafer kazanmasıyla birlikte, ABD’de başlangıçta güçlü olan yansızlık ve Avrupa’daki savaşa karışmama eğilimleri de yok oldu. 1935’ten başlayarak yürürlükte olan yansızlık siyaseti ve buna ilişkin yasalar, savaş… Devam →

Barbarossa Harekatı'nın ilk günleri

SSCB’nin İşgali (1941)

Savaştan çok önce Hitler, Doğu Avrupa ve SSCB’deki İslav halklarını boyunduruğuna alarak, “Alman ulusunun yaşama alanını (“Lebensraum”) genişletmek amacındaydı. Söz konusu bölgelerde oluşturacağı Alman kolonileriyle İslavları köle gibi çalıştırmayı tasarlamıştı. Hitler’e göre Nazi-Sovyet paktı, gelecekte feshedilmeye mahkûm, geçici bir antlaşmaydı. Fransa’nın yenilgiye uğratılmasının ardından, SSCB’nin işgalini planlamaya başladı. Önce, iki cephede birden savaştan kaçındığı için, İngiltere’yle barış… Devam →

Ünlü Alman Gemisi Bismarck

Atlas Okyanusu (1940 – 1941)

Fransa’nın teslim olması Alman deniz kuvvetleri açısından büyük önem taşıyordu; çünkü Fransız limanları, U-botlar için birer üs olarak kullanılmaya başlanmıştı. 1940 sonbaharında, Müttefik konvoylarına topluca saldırılar düzenlemeleriyle, Alman denizaltılarının savaştaki etkinliği büyük ölçüde arttı. Almanya’nın ayrıca uzun erimli bombardıman uçakları da kullanması sonucunda, İngiliz deniz kuvvetleri, 1940’ın ikinci yarısından sonra gün geçtikçe daha fazla kayıp vermeye başladı…. Devam →

Kuzey Afrika Seferi (1940 – 1941)

İtalya’nın savaşa girmesi, Akdeniz’deki bütün dengeleri altüst etmiş, savaşın bölgedeki görünüşünü değiştirmişti; o tarihe kadar ikinci derecede bir savaş bölgesi olan Kuzey Afrika, olağanüstü önem kazanmıştı. Mussolini’nin İngiltere’nin zararına bir Akdeniz imparatorluğu kurma amacı herkes tarafından bilinmekteydi. Mussolini, İtalyan Doğu Afrika’sından kuzey yönüne bir ordu, doğuda Mısır ve Libya üstüne de ikinci bir ordu göndermeyi tasarladı. Amacı… Devam →

Irak 1941

Yakındoğu

Yakındoğu’da ve Ortadoğu’da Müttefikler, ulaşım yollarının savunulması gibi son derece önemli bir sorunla karşı karşıya kaldılar. 1941 Nisanı’nda İngiliz kuvvetleri, Nazi eğilimli bir darbeyi bastırmak ve değerli petrol yataklarını güvenlik altına almak için Irak’a girdiler. Fransa’daki Vichy hükümeti, bir üs olarak kullanması için Fransa’nın koruması altındaki Suriye’yi Almanya’ya bıraktı; bu arada İngiliz askerleri, Fransız partizanlarından oluşan bir… Devam →

"Çalışmak Özgürleştirir"

Yeni Düzen

27 Eylül 1940’ta Japonya, Almanya ve İtalya’yla Komintern Karşıtı Paktta birleşmiş, üç ülke arasında Berlin-Roma-Tokyo Ekseni (Mihveri) adı verilen, askerî ve ekonomik alanları içeren 10 yıl süreli bir üçlü pakt imzalanmıştı. Hitler, Japonya’yı hem ABD’yi susturacak, hem de SSCB’yi oyalayacak bir öğe saymaktaydı. Mayıs 1941 ‘de, SSCB dışında bütün Avrupa, Almanların ve Eksen Devletlerinden müttefiklerinin boyunduruğuna girmişti…. Devam →