Amerikan B-17'nin içindeki personel

Müttefiklerin Stratejik Bombardımanı

ABD’deki hızlı uçak üretiminin de yardımıyla, Müttefik hava kuvvetleri, 1942’de Almanya’ya en büyük hava saldırısını gerçekleştirdiler. İngiliz Hava Kuvvetleri, Alman ağır sanayisinin merkezi Ruhr vadisindeki kentleri felç eden hava saldırıları düzenledi. Mayıs 1942’de, 1 000 İngiliz uçağından oluşan hava akınında, Rheinland’daki Köln kentinin büyük bölümü yerle bir edildi. 1942 yazında, ABD Hava Kuvvetleri de Almanya’ya yapılan hava… Devam →

Atlas Okyanusu Savaşı (1942 – 1943)

1942 başında Alman U-botları, her zamankinden çok Müttefik gemisi hatırdılar. Ocak ayından haziran ayına kadar çoğu ABD kıyılarında 3 milyon tonluk gemi batırıldı. Ama ABD savaş ekonomisi, Almanların çabalarını kısa sürede etkisizleştirdi. Ağustos 1942’de yeni gemiler yapma çabası, en azından Müttefiklerin gemi kayıplarını başa baş karşılayacak duruma geldi. Aralıktaysa, tezgâhlardan çıkan yeni gemi sayısı, yitirilen gemi sayısının… Devam →

Avrupa’da Direniş

Almanlar bir yandan askerî yenilgiyi yaşarken, bir yandan da, Avrupa’da işgal ettikleri bölgelerde gün geçtikçe başka sıkıntılarla karşılaştılar. Önceleri Alman işgaline karşı direniş çok azdı; bunun nedeni, işgal edilen bölgelerin halkının büyük bölümünün, Nazilerin yenilmezliğine inanmalarıydı. Ama İngiltere Savaşı’ndan ve onu izleyen Eksen Devletleri saldırılarının duraklamasından sonra, işgal altındaki bölgelerde Nazi karşıtı eylemler gelişmeye başladı. Önce İngiliz,… Devam →

Stalingrad

SSCB’deki çetin çatışmaları, Paulus komutasındaki Alman altıncı ordusunun, Volga kıyısındaki büyük sanayi merkezi Stalingrad’a kadar ilerlemesi izledi. 23 Ağustos 1942’de, Alman birlikleri Volga kıyısına ulaştılar. Alman uçakları da, kenti yüksek güçlü bombalarla ve yangın bombalarıyla dövmeye başladı: Kentte birkaç saat içinde 40 000 kişi öldü. Bu arada Moskova’dan, her ne pahasına olursa olsun savunulması buyruğu verilen Stalingrad’a… Devam →

Kuzey Afrika’da Müttefiklerin Zaferi

“Torch landings” harekâtından kısa süre sonra, Eisenhower komutasındaki İngiliz-ABD-Fransız kuvvetleri, Hitler’in destek güç ve donanım yığmayı yoğunlaştırdığı Tunus’a yönetildi. Eisenhower, Tunus ve Bizerte liman kentlerini ele geçirmeyi ve Kuzey Afrika’yı sağlam biçimde Müttefiklerin denetimine sokmayı tasarlamıştı. Ne var ki, ağır donanım ve takviye gelinceye, Montgomery güneye yaklaşıncaya kadar, bir süre etkili bir harekâta girişmedi. 1943 Şubatı ortasında,… Devam →

Müttefiklerin Kuzey Afrika’yı İşgali

8 Kasım 1942’de ABD ve İngiliz birlikleri, Fransız Fas’ına ve Cezayir’e çıkartma yaptılar. Montgomery’nin El-Alameyn saldırısıyla aynı güne denk gelmesi planlanan harekât, ABD-İngiliz kuvvetlerinin Rommel’in Afrika kolordusuna batı yönünden saldırmaları amacıyla düzenlenmişti. Ayrıca Stalin’in, orduları üstündeki Alman baskısını azaltmak için Avrupa’da ikinci bir cephe açılması isteğini de, bir ölçüde karşılayacağı düşünülmüştü. Ancak, bazı siyasal etkenler, harekâtı daha… Devam →

İngiliz Matilda tankları Tobruk'a ilerliyor

El-Alameyn

Rommel’in Mısır’da, Elam Halfada yenilgiye uğratılmasından sonra, 1942 Eylülü başlarında İngiliz sekizinci ordusu El-Alameyn yakınında yerleşti. Rommel’e karşı son hesaplaşmaya hazırlanan Montgomery, kuvvetlerini gerek yeni askerler, gerek ABD’den gelen donanımla güçlendirdi; bu arada, Libya’dan Bingazi’ye doğru yol almakta olan Alman gemilerinin büyük bölümü, İngiliz gemileri ve uçakları tarafından batırıldı. Böylece Almanların Kuzey Afrika’ya cephane ulaştırma savaşını yitirmelerine… Devam →

Avrupa’da ve Afrika’da Savaş (1942 – 1943)

SSCB’ye Alman saldırısı 1942-1943’te Stalingrad’da eriyip gitti. Müttefiklerse Kuzey Afrika seferini zaferle kapadılar; ayrıca, okyanus deniz ulaşımı açısından güvenli duruma getirildi; hava savaşı da kazanıldı: Avrupa’da Alman üstünlüğü artık sona ermişti.