Çıkartma yapmaya hazırlanan askerler

Normandiya Çıkartması

Müttefiklerin Manş ötesi bir harekâtla Fransa’nın kurtarılmasına hazırlandıkları sırada, İngiltere topraklarında tarihteki en büyük ve güçlü askerî yığınak yapıldı. Çıkartmadan 2 ay önce, İngiltere’ye asker, araç gereç ve cephane akarken, Müttefik uçakları, Fransa ve Belçika’daki karayollarını, köprüleri, havaalanlarını ve tahkim edilmiş yerleri bombalayıp, Almanya’daki sanayi merkezlerine hava saldırılarını sürdürdüler. Gerekli çıkartma donanımının toplanmasındaki gecikmelerin yanı sıra, hava… Devam →

Liderler Bir Arada

Tahran Konferansı

1943 içinde, İtalya seferi sürmekteyken, Müttefik orduları, Fransa’ya yapılacak dev saldırı ile Eksen Devletleri’ne karşı uygulanacak öbür stratejileri belirlemek için iki konferans düzenlediler. Bunlardan ağustos ortasındaki Quebec Konferansı’nda, Roosevelt ve Churchill, Fransa’da ikinci bir cephe açılmasını kabul ettiler ve 1 Mayıs 1944’te gerçekleştirilecek Normandiya çıkarmasına ilişkin taktik planları onayladılar. 28 Kasım – 1 Aralık 1943’teki Tahran Konferansı’ndaysa,… Devam →

Mussolini ve metresi

İtalya’nın Çökmesi

1944 başında, İtalya’daki Müttefik kuvvetlerinin ilerlemesi, engebeli yüzey şekilleri ve inatçı Alman direnişi karşısında yavaşladı. 2 Ocak 1944’te, Almanları kıskaca alma girişimi sırasında, 50 000 ABD askeri, güneyde Custav hattı ile kuzeyde Roma’ya 53 km uzaklıktaki Anzio’ya çıktı. Ama hemen ilerlemeyi başaramayıp, bu köprübaşında kaldı. General Albert Kessering komutasında yedi Alman tümeni, Anzio çevresinde güçlü bir çember… Devam →

Kursk Savaşı

Doğu Cephesi

Bu sırada, doğu cephesinde Almanlar, Stalingrad savaşındaki yenilgiden sonra, etkili bir saldırı gerçekleştirmekten uzaktılar. Savaşın bu noktasında (Şubat 1943) Almanlar ve müttefiklerinin kayıpları 1941 yazındaki SSCB saldırısından beri, ölü ve tutsak olarak 850 000’i bulmuştu. Aylarca süren bir toparlanma döneminden sonra, General Erich von Manştein, güneyde Sovyetlere karşı umutsuz bir yaz karşı saldırısı başlattı ve Stalingrad’dan beri,… Devam →

General Patton İtalya'da

İtalya Seferi

Daha Sicilya’nın istilası başlamadan, Müttefikler savaşı İtalya yarımadasına yayma karan vermişlerdi. 3 Eylül 1943’te İngiliz ve ABD birlikleri, gemilerle Messina boğazından geçerek, yarımadanın batı ucu açıklarına vardılar. Bir hafta sonra General Mark W. Clark komutasındaki ABD beşinci ordusu, Salerno kıyısına (Roma’nın yaklaşık 240 km güneyi) çıkartma yaptı. Bir ay içinde Güney İtalya Müttefiklerin denetimine girdi ve Napoli… Devam →

Sicilya'ya indirme yapmış paraşütlü askerler

Sicilya’nın İstilası

Mayıs 1943 ortalarında, Washington’da bir araya gelen Roosevelt ve Churchill, Sicilya’nın işgalinde anlaşıp, Mayıs 1944 başlarında Fransa’nın Manş üstünden istilasını kararlaştırdılar. Ayrıca, Çin’e yardım ulaştırılması amacıyla bir hava köprüsü kurulmasında ve Birmanya’yı yeniden ele geçirmek için bir strateji belirlenmesinde anlaştılar. Bu hedeflerin ilkini gerçekleştirmek için Eisenhower’ın yardımcısı İngiliz generali Harold Alexander’ın komutasında “Husky harekâtı” yürürlüğe kondu. Önce,… Devam →

Avrupa’da Savaş (1943 – 1944)

1944’te, Sicilya ve İtalya’nın Müttefikler tarafından işgali, ardından da, doğudaki Sovyet ilerlemesi ve Normandiya çıkartmasından sonra ikinci bir cephenin açılmasıyla, Almanya bütün cephelerde geri çekilmeye başlayacaktı.

Tarava Çıkartması

Tarava

ABD’nin Büyük Okyanus’un orta kesimindeki saldırısı, kasımda Gilbert adalarından başlatıldı. ABD güçleri Tarava ve Makia adalarına kadar ilerlediler. Makia işgal edilerek, 4 gün içinde düşmandan temizlendi. Buna karşılık Tarava’da 5 000 deneyimli Japon orman komandosu, ölünceye kadar savaşmaya hazırlanmıştı.  20 Kasım 1943’te, Japonlarla eşit sayıda ABD deniz piyadesi adaya çıktı. Çıkartmayla tam anlamıyla eşgüdümü sağlanamayan hava desteği,… Devam →

Japonya Gidiş Yolları

Japonya’ya İlerleme Stratejisi

1943 yazında Müttefik strateji uzmanları arasında, Japonların anayurdu olan adalara ulaşma yolunun nasıl açılacağı konusunda anlaşmazlık çıktı. Güneydoğu Büyük Okyanus komutanı General MacArthur, Yeni Gine-Filipinler ekseni üstünden ilerlemekten yanaydı. Buna karşılık Büyük Okyanus’un orta kesimi komutanı amiral Chester Nimitz, stratejik bir alan elde etmek ve deniz üsleri kazanmak için, önce Büyük Okyanus’un orta kesimindeki adaları almanın, böylece… Devam →

Japon Pilotlar

Rabaul’un Etkisizleştirilmesi

Bir ABD amfibi gücü, 30 Haziran’da Yeni Gine’nin doğu kesimindeki Nassau körfezi kıyılarına çıkartma yaparak, ekim başlarında Lae, Salamua ve Finschhafen’ı aldı. Aralıkta da New Britain adasının güneybatı ucuna ayakbastı. Solomon adalarındaki ilerleyiş kasımda Bougainville adasına ulaşarak, Müttefik uçaklarının Rabaul’a kolayca ulaşmalarını sağladı. 1943 sonunda Rabaul, ileride düzenlenecek saldırılar için bir tehdit olmaktan çıktı. 100 000’i aşkın… Devam →