Japonlar Tarafından Bombalanan ABD Üssü

Pearl Harbour

ABD, savaşın önce Filipinler’de ve Güneydoğu Asya’da patlak vereceğini öngörmüştü. Japonya’ysa, Hawaii adalarındaki Pearl Harbor’da üslenen ABD’nin Büyük Okyanus donanmasını yok edecek bir hava saldırısı tasarlamıştı. Kasım sonunda, Japon uçakları Kuril adalarından havalandılar; 2 Aralık’ta filoya, saldırı buyruğu veren şifreli bir mesaj gönderildi. Hareketleri ABD radarları tarafından saptanamayan Japon uçakları, 7 Aralık sabahı Hawaii açıklarına ulaştılar ve… Devam →

Konoe Fumimaro

Japon Yayılması ve ABD’nin Yanıtı (1940 – 1941)

Japonya’nın Mançurya’yı işgali (1931) ve buna bağlı olarak Çin’in büyük bölümünü işgal etmesi (1937), ABD hükümetinin şiddetli tepkisine neden olmuş, ama kamuoyunun ABD’nin yansız kalmasından yana tutumu, Japon yayılmasını engelleme girişiminde bulunulmasını engellemişti. Ama savaşın Avrupa’da bir durgunluk dönemine girmesi ve Japon saldırganlığının tırmanmasıyla, ABD kamuoyu tutum değiştirmeye başlayacaktı. 1940’ta Nazi Almanya kuvvetlerinin Batı Avrupa’daki ilerlemesi, Japonya’ya,… Devam →

pasifikte-ve-uzakdoguda-savas-1941-1942

Pasifik’te ve Uzakdoğu’da Savaş (1941 – 1942)

Batı Avrupa ülkeleri İkinci Dünya Savaşı’na iyice bulaşınca Japonya, Avrupa devletlerinin Güneydoğu Asya’daki sömürgelerinde bir askerî yayılma hareketine girişti. ABD’nin buna bazı ekonomik yaptırımlarla yanıt vermesi üstüne de, Hawaii’deki ABD deniz üssü Pearl Harbor’a ve Büyük Okyanus ile Asya’daki öbür hedeflere topluca bir saldırı planladı.

Leningrad'da BT-7 Tankı

Rusya Cephesi (1941 – 1942)

1941 sonbaharında, Alman işgalinin ilk şokunu atlatan Sovyet direnişi daha da sağlamlaştı. Ülke çapında seferberlik ilan edilmesi, Sovyet ordusunu güçlendirdi. Bu arada, cephedeki birliklerine cephane ulaştırmada karşılaştıkları güçlüklere, aylardır sürekli savaşmakta olan askerlerin yorgunluğu da eklenince Almanlar, çarpışmalarda üstünlüğü yavaş yavaş yitirmeye başladılar. Üstelik Stalin’in, istilacılara karşı halkının ulusçu eğilimlerini başarıyla körüklemesi, Almanların da, sivil halka acımasızca… Devam →

Mareşal Erwin Rommel

Kuzey Afrika (1941 – 1942)

İtalyanların Trablusgarp’taki yenilgisi, Hitler’i, 1941-1942 kışında, Kuzey Afrika’daki birliklerine destek kuvvet göndermeye yöneltti. İngiliz kuvvetleri tarafından Kasım 1941-Ocak 1942 arasında püskürtülmüş olan Rommel, 26 Mayıs 1942’de, Libya’dan başlayarak, Mısır’da İskenderiye’ye yaklaşık 97 km uzaklıktaki El-Alameyn’e kadar ilerledi. Bu arada İngiltere, büyük ölçüde ABD’nin tank ve cephane yardımı sayesinde, General Bernard Law Montgomery komutasındaki sekizinci orduyu iyice güçlendirmişti…. Devam →

Arcadia Konferasında Başkan Roosevelt

Arcadia Konferansı

ABD’nin savaşa girmesinden sonraki ilk İngiliz-ABD görüşmeleri, 22 Aralık 194114 Ocak 1942 arasında Washington’da yapıldı. Başkan Roosevelt ve başbakan Churchill ile asker, sivil danışmanları, zafere ulaşılıncaya kadar Eksen Devletleri’ne karşı savaşın sürdürülmesi konusunda anlaştılar. “Arcadia Konferansı” adı verilen bu görüşmelerde, iki önder, savaşın Avrupa cephesine öncelik vermeyi, hava saldırıları ve abluka aracılığıyla Almanya’nın çevresinde bir baskı çemberi… Devam →

Atlantik Şartı

14 Ağustos 1941 ‘de başkan Roosevelt ve başbakan Churchill, Newfoundland açıklarında bir savaş gemisinde bir araya geldiler. İki önder de, baskı yönetimlerine ve yayılmacı siyasetlere son verilecek, saldırgan devletlerin silahsızlandırılmasını sağlayacak ve bütün ülkelerin, toplumsal ve ekonomik refah için tam bir işbirliğine gidecekleri yeni bir dünya düzeni oluşturulması konusunda planlar hazırlama kararı aldılar. Bir ay sonra SSCB… Devam →

ABD gemileri Reykjavik'e yüklerini boşaltıyor

ABD’nin Savaşa Yönelmesi

ABD halkı, Avrupa’daki savaşın ilk günlerinden başlayarak, Müttefiklerden yana bir tutum takınmıştı. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu, Nazilerin savaştan zaferle çıkmasının ABD için ciddi bir tehdit oluşturacağına inanıyordu. Almanların zafer üstüne zafer kazanmasıyla birlikte, ABD’de başlangıçta güçlü olan yansızlık ve Avrupa’daki savaşa karışmama eğilimleri de yok oldu. 1935’ten başlayarak yürürlükte olan yansızlık siyaseti ve buna ilişkin yasalar, savaş… Devam →

Barbarossa Harekatı'nın ilk günleri

SSCB’nin İşgali (1941)

Savaştan çok önce Hitler, Doğu Avrupa ve SSCB’deki İslav halklarını boyunduruğuna alarak, “Alman ulusunun yaşama alanını (“Lebensraum”) genişletmek amacındaydı. Söz konusu bölgelerde oluşturacağı Alman kolonileriyle İslavları köle gibi çalıştırmayı tasarlamıştı. Hitler’e göre Nazi-Sovyet paktı, gelecekte feshedilmeye mahkûm, geçici bir antlaşmaydı. Fransa’nın yenilgiye uğratılmasının ardından, SSCB’nin işgalini planlamaya başladı. Önce, iki cephede birden savaştan kaçındığı için, İngiltere’yle barış… Devam →

Ünlü Alman Gemisi Bismarck

Atlas Okyanusu (1940 – 1941)

Fransa’nın teslim olması Alman deniz kuvvetleri açısından büyük önem taşıyordu; çünkü Fransız limanları, U-botlar için birer üs olarak kullanılmaya başlanmıştı. 1940 sonbaharında, Müttefik konvoylarına topluca saldırılar düzenlemeleriyle, Alman denizaltılarının savaştaki etkinliği büyük ölçüde arttı. Almanya’nın ayrıca uzun erimli bombardıman uçakları da kullanması sonucunda, İngiliz deniz kuvvetleri, 1940’ın ikinci yarısından sonra gün geçtikçe daha fazla kayıp vermeye başladı…. Devam →