Türkiye ve Almanya

İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye

Devletin yeni kurulmuş sayılabileceği, ordunun modern savaş araç gereçlerinden yoksun olduğu bir sırada patlak veren İkinci Dünya Savaşı’nın dışında kalmaya büyük özen gösteren Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Fransa ve İngiltere’yle birer dostluk anlaşması imzalamış olmasına karşın, yansızlık tutumunda ısrar etmeyi başardı. Alman ordusunun Balkanlar’a girmesi ve Hitler’in vermiş olduğu güvence mektuplarına karşın Meriç ırmağı üstündeki bir köprünün uçurulması,… Devam →

Hirohito'nun Teslim Olun Çağrısından Sonra Askerler

Savaş Sonrası Japonya’sı

Japonya’nın işgali konusu, tek; işgalcinin ABD olması nedeniyle kolaylaştı. General Douglas MacArthur’un başkanlığındaki bir kurul, 1946 Anayasası temelinde bir demokratik hükümet oluşturdu. Bu Anayasa, imparatorun eski tanrısal konumunu kaldırarak meşruti bir hükümdara dönüştürüyordu. Bir toprak reformu yapılıp, geniş çaplı sanayi ve banka bileşimlerinin dağıtılması aracılığıyla, ekonomik güçte merkezden yönetime son verildi. Bir barış antlaşması, SSCB’nin istekleri nedeniyle… Devam →

1943'te Bombalanmış Sant'Ambrogio

İtalya ve Avrupa’daki Öbür Küçük Eksen Devletleri

1946’da dört Müttefik devlet İtalya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya’yla barış antlaşmaları yaptı. Bütün antlaşmalar taraflar arasında imza edilerek, 1947’de yürürlüğe girdi. İtalya, Afrika’daki bütün sömürgelerini ve Çin’deki ayrıcalıklı bölgelerini yitirdi; ayrıca Avrupa’daki bazı topraklarını Fransa, Yunanistan ve Arnavutluk’a bıraktı. Bulgaristan dışındaki öbür Eksen devletleri toprak yitirdiler. Ayrıca beş ülkenin de savaş tazminatı ödemeleri kararlaştırıldı.

Viyana'da Sovyet Tankları

Avusturya

Almanya gibi Avusturya ve başkenti Viyana’da, dört işgal bölgesine ayrıldı. Almanya’yla olduğu gibi Avusturya’yla da bir barış antlaşması hazırlanmasını, Soğuk Savaş güçleştirdi. Sonunda, 1955’te bir antlaşma yapıldı; antlaşma ön metninde her ne kadar Avusturya’nın yenik değil de, kurtarılmış bir ulus sayılmasına karşın, SSCB’ye ağır bir tazminat ödemesi kararı verildi. Avusturya bağımsız bir cumhuriyet oldu ve dört işgal… Devam →

Yeniden Yapılanan Hamburg

Savaş Sonrası Almanya’sı

Müttefiklerin savaş suçları mahkemelerinin kurulmasında ve Birleşmiş Milletlerin temellerinin atılması konularındaki işbirliğine karşın, savaş sonrası yıllarında, SSCB ile öbür büyük Müttefikler arasında, gerek Doğu Avrupa’daki kukla rejimler konusunda, gerek öbür konularda geniş bir çatlak oluştu. Müttefikler arasında, Almanya’yla barış antlaşması ve Almanya ile başkenti Berlin’in dört işgal bölgesine ayrılması için etkili bir merkez kurulması konularında da uzlaşmazlıklar,… Devam →

Birleşmiş Milletler

Savaş sırasında, Çin’le birlikte beş büyük Müttefik devlet, artık etkisini yitirmiş Milletler Cemiyeti yerine, yeni bir uluslararası barış koruyucu örgüt kurmayı kararlaştırdılar. 1944 Dumbarton Oaks Konferansı’nda, bu konuda bir çerçeve anlaşmasına varıldı; ancak örgütün Güvenlik Konseyi’nde beş ülkeden her birinin veto hakkı olmasına ilişkin SSCB isteği konusunda ortak karara varılamadı. 50 devletten delegelerin bir araya geldikleri Nisan-Haziran… Devam →

Nazilerin Astığı Sıhhiye Kadın

Savaş Suçlularının Yargılanması

ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB’nin Nümberg’de oluşturdukları Uluslararası Askerî Mahkeme’de, Naziler ve Alman askerî önderleri, İkinci Dünya Savaşı sırasında “insanlığa ve dünya barışana karşı işledikleri suçlardan ötürü yargılandılar. Kasım 1945’ten Ekim 1946’ya kadar süren duruşmalarda 12 kişinin idamına karar verildi (aralarında Hermann Coering de vardı); üç suçlu ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, dördü, çeşitli hapis cezalan aldılar;… Devam →

Leningrad

Kayıplar ve Savaş Harcamaları

İkinci Dünya Savaşı insan kaybı açısından tarihin en pahalıya mal olan savaşı oldu. Bir türlü kesin sayılar elde edilememiş olmakla birlikte, tahminlere göre çarpışmalarda 1520 milyon asker öldü. Eksen Devletleri’nden Almanya savaşta yaklaşık 3,5 milyon, Japonya 1,65 milyon, İtalya’ysa 200 000 kişi yitirdi. Müttefiklerden Rusların savaş kayıpları 7,5 milyon kişiydi. Çin’in kaybı 1937 Temmuz’unda 2,2 milyon, İngilizlerin… Devam →

Eve Dönen Leh Askerler

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

İkinci Dünya Savaşı, daha Birinci Dünya Savaşı’nda ağır yaralar almış olan eski Avrupa devletler sistemine büyük bir darbe indirdi. Fransa, Avrupa kıtasındaki önderlik işlevini yitirdi; İngiltere de, geleneksel güç dengeleyici işlevini sürdüremez oldu. ABD ve SSCB en güçlü iki devlet olarak ortaya çıktılar. Savaş boyunca aralarındaki karşılıklı ödünler verilmesine dayalı anlayış, çok geçmeden ortadan kalktı; her iki… Devam →