Arcadia Konferasında Başkan Roosevelt

Arcadia Konferansı

ABD’nin savaşa girmesinden sonraki ilk İngiliz-ABD görüşmeleri, 22 Aralık 194114 Ocak 1942 arasında Washington’da yapıldı. Başkan Roosevelt ve başbakan Churchill ile asker, sivil danışmanları, zafere ulaşılıncaya kadar Eksen Devletleri’ne karşı savaşın sürdürülmesi konusunda anlaştılar. “Arcadia Konferansı” adı verilen bu görüşmelerde, iki önder, savaşın Avrupa cephesine öncelik vermeyi, hava saldırıları ve abluka aracılığıyla Almanya’nın çevresinde bir baskı çemberi… Devam →

Atlantik Şartı

14 Ağustos 1941 ‘de başkan Roosevelt ve başbakan Churchill, Newfoundland açıklarında bir savaş gemisinde bir araya geldiler. İki önder de, baskı yönetimlerine ve yayılmacı siyasetlere son verilecek, saldırgan devletlerin silahsızlandırılmasını sağlayacak ve bütün ülkelerin, toplumsal ve ekonomik refah için tam bir işbirliğine gidecekleri yeni bir dünya düzeni oluşturulması konusunda planlar hazırlama kararı aldılar. Bir ay sonra SSCB… Devam →

ABD gemileri Reykjavik'e yüklerini boşaltıyor

ABD’nin Savaşa Yönelmesi

ABD halkı, Avrupa’daki savaşın ilk günlerinden başlayarak, Müttefiklerden yana bir tutum takınmıştı. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu, Nazilerin savaştan zaferle çıkmasının ABD için ciddi bir tehdit oluşturacağına inanıyordu. Almanların zafer üstüne zafer kazanmasıyla birlikte, ABD’de başlangıçta güçlü olan yansızlık ve Avrupa’daki savaşa karışmama eğilimleri de yok oldu. 1935’ten başlayarak yürürlükte olan yansızlık siyaseti ve buna ilişkin yasalar, savaş… Devam →

Barbarossa Harekatı'nın ilk günleri

SSCB’nin İşgali (1941)

Savaştan çok önce Hitler, Doğu Avrupa ve SSCB’deki İslav halklarını boyunduruğuna alarak, “Alman ulusunun yaşama alanını (“Lebensraum”) genişletmek amacındaydı. Söz konusu bölgelerde oluşturacağı Alman kolonileriyle İslavları köle gibi çalıştırmayı tasarlamıştı. Hitler’e göre Nazi-Sovyet paktı, gelecekte feshedilmeye mahkûm, geçici bir antlaşmaydı. Fransa’nın yenilgiye uğratılmasının ardından, SSCB’nin işgalini planlamaya başladı. Önce, iki cephede birden savaştan kaçındığı için, İngiltere’yle barış… Devam →

Ünlü Alman Gemisi Bismarck

Atlas Okyanusu (1940 – 1941)

Fransa’nın teslim olması Alman deniz kuvvetleri açısından büyük önem taşıyordu; çünkü Fransız limanları, U-botlar için birer üs olarak kullanılmaya başlanmıştı. 1940 sonbaharında, Müttefik konvoylarına topluca saldırılar düzenlemeleriyle, Alman denizaltılarının savaştaki etkinliği büyük ölçüde arttı. Almanya’nın ayrıca uzun erimli bombardıman uçakları da kullanması sonucunda, İngiliz deniz kuvvetleri, 1940’ın ikinci yarısından sonra gün geçtikçe daha fazla kayıp vermeye başladı…. Devam →

Kuzey Afrika Seferi (1940 – 1941)

İtalya’nın savaşa girmesi, Akdeniz’deki bütün dengeleri altüst etmiş, savaşın bölgedeki görünüşünü değiştirmişti; o tarihe kadar ikinci derecede bir savaş bölgesi olan Kuzey Afrika, olağanüstü önem kazanmıştı. Mussolini’nin İngiltere’nin zararına bir Akdeniz imparatorluğu kurma amacı herkes tarafından bilinmekteydi. Mussolini, İtalyan Doğu Afrika’sından kuzey yönüne bir ordu, doğuda Mısır ve Libya üstüne de ikinci bir ordu göndermeyi tasarladı. Amacı… Devam →

Irak 1941

Yakındoğu

Yakındoğu’da ve Ortadoğu’da Müttefikler, ulaşım yollarının savunulması gibi son derece önemli bir sorunla karşı karşıya kaldılar. 1941 Nisanı’nda İngiliz kuvvetleri, Nazi eğilimli bir darbeyi bastırmak ve değerli petrol yataklarını güvenlik altına almak için Irak’a girdiler. Fransa’daki Vichy hükümeti, bir üs olarak kullanması için Fransa’nın koruması altındaki Suriye’yi Almanya’ya bıraktı; bu arada İngiliz askerleri, Fransız partizanlarından oluşan bir… Devam →

"Çalışmak Özgürleştirir"

Yeni Düzen

27 Eylül 1940’ta Japonya, Almanya ve İtalya’yla Komintern Karşıtı Paktta birleşmiş, üç ülke arasında Berlin-Roma-Tokyo Ekseni (Mihveri) adı verilen, askerî ve ekonomik alanları içeren 10 yıl süreli bir üçlü pakt imzalanmıştı. Hitler, Japonya’yı hem ABD’yi susturacak, hem de SSCB’yi oyalayacak bir öğe saymaktaydı. Mayıs 1941 ‘de, SSCB dışında bütün Avrupa, Almanların ve Eksen Devletlerinden müttefiklerinin boyunduruğuna girmişti…. Devam →

Acropolis önünde Alman Subaylar

Balkanlar

Beklenmeyecek kadar hızlı Fransa zaferinden sonra, Hitler bu kez, besin kaynakları ve petrol yatakları açısından önemli bir bölge olan Balkanlar’ı hedef aldı. Bu bölgenin ele geçirilmesi, söz konusu kaynakların kara yoluyla taşınmasını olanaklı kılacak, böylece İngiltere’nin Almanya’ya uyguladığı deniz ablukasını etkisizleştirmeye yardımcı olacaktı. Hitler önce Romanya üstüne yürüdü. Haziran 1940’ta, bu ülkenin dev petrol yataklarında gözü olan… Devam →

Bombalanan Londrayı söndürmeye çalışan itfaiye erleri

İngiltere Savaşı

Bu arada Hitler, Büyük Britanya’nın Almanya’nın kıta Avrupası üstündeki denetimini kabulleneceği ve barış isteyeceği umuduyla Doğu Avrupa’daki savaşa hız verdi. Hermann Goering’in komutasındaki Luftwaffe, İngiliz limanlarına, havaalanlarına, sanayi merkezlerine ve Londra’ya toptan bir saldırı başlattı. Saldırının amacı İngiltere’yi manevi açıdan çökertmek ve RAF’ı (Krallık Hava Kuvvetleri) bütünüyle yok ederek, Deniz Aslanı Harekatı’nı, yani İngiltere’nin istilasını, hazırlamaktı. Büyük… Devam →