Tahliye Anı

Dunkerque’ten Çekilme

Belçika seferi sırasında Almanya, güneydoğu Belçika’da hızla ilerlemiş ve Fransa kıyısındaki Abbeville’e yönelerek, Müttefik ordularının birbiriyle bağlantısını kesmişti. Fransız Birinci ordusunun birçok bölüğü onurlu bir savunma harekâtında can verirken, İngiliz limanlarından, tarihin belki de en garip filosu denize açıldı (destroyerlerin yanı sıra, gezi motorlarından, özel yatlardan, eski feribotlardan, istimbotlardan, balıkçı teknelerinden oluşan yaklaşık 850 gemilik bir filo)…. Devam →

Wehrmacht Paris'te

Fransa’nın Çökmesi

1939-1940 kışında Fransız ordusu ile Alman Wehrmacht’ı tarihte bir kez daha karşı karşıya geldiler; ancak bu kez birbirlerini uzaktan izlemekle yetindiler; bu savaş mizahçı gözüyle “sitzkrieg” (ya da “oturduğu yerden savaş”) diye nitelendirildi. Dünya, iki güçlü devlet arasında amansız bir savaş patlayacağını kestirmekteydi. 13 Mayıs’ta, Sedan’da oluşturulan bir köprübaşı, Fransa’ya bir giriş kapısı görevi yaptı ve 16… Devam →

Churchill halkı selamlarken

Churchill İktidarda

Norveç’te uğranılan askerî başarısızlıklar, Büyük Britanya başbakanı Neville Chamberlain’ın iktidardan düşmesine ve 1930 yıllarındaki yapay barışın en şiddetli karşıtlarından Winston Churchill’in 10 Mayıs’ta iktidara gelmesine yol açtı. İktidara gelmesinden 3 gün sonra yeni başbakan, Parlamento önünde, halkına “kandan, acılardan, gözyaşlarından ve terden” başka vaat edecek hiçbir şeyi olmadığını açıklayıp, ardından Nazi Almanya’yla acımasızca bir savaşa girişti. Churchill,… Devam →

Weserübung operasyonu - Norveç Çıkartması

Danimarka ve Norveç

Hitler’in Polonya’daki hızlı zaferini İngiltere’de “Sahte Savaş” (PhonyWar),Fransa’daysa Dröle de guerre (“Tuhaf savaş”) denilen bir dönem izledi. Hitler bir barış konferansı önerisinde bulunduysa da, bu öneri Müttefikler tarafından hemen reddedildi ve bundan sonraki 6 aylık sakinlik dönemi strateji belirleme çalışmalarıyla geçti. Hitler gözünü bu kez İskandinavya yarımadasına çevirmişti: İskandinavya’nın denetim altına alınmasının, hem Büyük Britanya’ya ileride düzenleyeceği… Devam →

Atlas Okyanusunda Savaş (1939 – 1940)

Tıpkı Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi, İkinci Dünya Savaşı’nda da, daha savaşın başında, denizleri denetim altına alma, savaşın sonuçları açısından son derece önemli bir öğe oldu. Savaş ilanının hemen ardından, Büyük Britanya Krallık Deniz Kuvvetleri, denizlerin denetimini ele geçirdi ve birkaç hafta içinde Alman ticaret gemilerini, yansız devletlerin limanlarında karantinaya aldı. Almanya, buna, Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu… Devam →

Kış Savaşı (1939)

SSCB – Finlandiya Savaşı

Finlandiya, her şeye karşın Sovyet baskılarına direnmekteydi; bunun üstüne SSCB, 28 Kasım 1939’da bu ülkeyle arasındaki saldırmazlık paktının geçersizliğini ilan etti. İki gün sonra da Kızılordu birlikleri Finlandiya’yı işgale giriştiler. Finlandiya kuvvetleri “Kış Savaşı” da denen SSCB-Finlandiya Savaşı’nın ilk evresinde, şaşırtacak derecede yürekli ve etkili bir direniş gösterdiler. Ama Şubat 1940 sonunda, Sovyetlerin savaşa çok iyi hazırlanmış… Devam →

Almanya ve Sovyetlerin Polonya’ya Saldırmaları

1 Eylül 1939’da Alman ordusu, kararlı biçimde Polonya’ya saldırdı; Blitzkrieg (“yıldırım savaşı”) adı verilen bu savaşta, hızlı hareket edebilen panzer (tank) birlikleri, sınırdan içeri girerek, Polonya saflarında gedikler açtılar. Bu ara Luftwaffe’nin (Alman Hava Kuvvetleri) bombardıman uçakları, Polonya hava kuvvetlerini ve haberleşme ağını yok ederek, Polonya’nın cepheye, destek güçleri, askerî donanım, araç ve gereç göndermesini engellediler. Ardından,… Devam →

Avrupa ve Kuzey Afrika’da Savaş: Eksen Devletlerinin Üstünlüğü (1939 – 1942)

Savaşın ilk yıllarında Almanya, bütün Batı Avrupa’yı ezip geçtikten sonra, Kuzey Afrika’ya saldırıp, Balkanlar’a sızarak Akdeniz’i çembere almaya girişti. Büyük Britanya, bu saldırılar karşısında sersemlese de, soğukkanlı tutumunu korudu. Almanlar, 1941 yazında, bu kez müttefikleri Sovyetlerin üstüne yürüdüler; SSCB’yi işgal ettilerse de, Sovyet hareketinin inatçı direnişiyle karşılaştılar. Aynı yılın sonlarına doğru ABD de Müttefikler ‘in safında savaşa… Devam →

Geçici Yatışmanın Sonu

Batı Devletleri artık, Hitler’in vaatlerine inançlarını yitirmiş, Hitler’in bitmek bilmeyen toprak hırsının, yalnızca Almanca konuşulan bölgelerle sınırlı kalmayıp, çok daha ötelere gideceğini anlamışlardı. Bu yüzden, genel bir savaşı önleme umutlarını yitiren Büyük Britanya ile Fransa, Nazi yayılmacılığına karşı askerî direniş hazırlığına giriştiler. 1939 ilkbaharında her iki ülke de, herhangi bir Alman saldırısına karşı Polonya’ya güvence verdiler ve… Devam →

Çekoslovakya ve 1938’deki Yatışma

Avusturya’nın işgalinin hemen ardından, Nazi rejimi, Südetler sorununu kurcalamaya başladı. Batı Çekoslovakya’da “Südetland” adı verilen bölgede yaşayan Alman asıllı Südetler azınlığının, Çekoslovak hükümetinden baskı gördüğünü ileri sürdü. Çekoslovakya hükümetinin Südet Almanlarına pek çok ödünler vermesine karşın, 1938 Eylülü’nde Hitler, Südetland’ın vakit geçirilmeden Almanya’ya ilhakını istedi. 1930 Eylül’de, Büyük Britanya ve Fransa (Çekoslovakya’nın müttefikleriydiler), Münih Konferansı’nda Südetlerin yaşadıkları… Devam →