Savaş Sonrası Japonya’sı

Hirohito'nun Teslim Olun Çağrısından Sonra Askerler

Hirohito'nun Teslim Olun Çağrısından Sonra Askerler

Japonya’nın işgali konusu, tek; işgalcinin ABD olması nedeniyle kolaylaştı. General Douglas MacArthur’un başkanlığındaki bir kurul, 1946 Anayasası temelinde bir demokratik hükümet oluşturdu. Bu Anayasa, imparatorun eski tanrısal konumunu kaldırarak meşruti bir hükümdara dönüştürüyordu. Bir toprak reformu yapılıp, geniş çaplı sanayi ve banka bileşimlerinin dağıtılması aracılığıyla, ekonomik güçte merkezden yönetime son verildi.

Bir barış antlaşması, SSCB’nin istekleri nedeniyle ertelendi; oysa SSCB’nin Japonya’ya son dakikada savaş ilan etmesinin sonuç üstünde hiçbir etkisi olmamıştı. 1951 ‘de Japonya, başta ABD 50 ülkeyle (Sovyet bloku ülkeleri dışında) bir antlaşma imzaladı. Bu antlaşmaya göre Japonya, Çin üstündeki hak iddialarından ve uluslararası çatışmaların çözümü konusunda güç kullanımından vazgeçecekti. Japonya savaş tazminatı ödemeyecek, Kuril adaları ile Güney Sahalin’deki Sovyet işgalini tanımayacaktı. Antlaşma ertesi yıl yürürlüğe girince, Japonya tam egemen bir devlet oldu.