İvo Cima ve Okinava

Yanardağ kökenli bir ada olan küçük İvo Cima adası, Büyük Okyanus’un batı kesimindeki en önemli stratejik noktalardan biriydi. Tokyo’ya yalnızca 1 200 km uzaklıktaki ada, ABD kuvvetleri için paha biçilmez bir yakıt ikmal üssü ya da Japonya’ya gidip gelecek uçaklar için bir tehlikeden kaçış noktası olabilirdi. Japonlar, İvo Cima’yı 23 000 iyi eğitilmiş askerin koruduğu bir kaleye dönüştürmüşlerdi. Müttefiklerin 74 gün adayı bombalamalarından sonra 30 000 ABD deniz piyadesi 19 Şubat 1945’te adaya çıktı. Çok kanlı çarpışmalardan sonra 23 Şubat’ta Suribachi tepesine ulaştı ve mart ortasında adayı bütünüyle ele geçirdi. Çarpışmalar sonunda 23 000 Japon askerinden 21 000’i ölmüş, yalnızca 200’ü tutsak düşmüştü.

Bundan sonraki hedef, güney Ryukuyu adalarının en büyük adası Okinava’ydı; Müttefik strateji uzmanları, Japonya kentlerine ancak 560 km uzaklıkta bulunan havaalanlarından ötürü adanın mutlaka ele geçirilmesini tasarlamışlardı. Büyük Okyanus savaş alanının en büyük amfibi harekâtında, ABD onuncu ordusunun 172 000 askerinin öncüleri, 1 Nisan’da adaya çıkmaya başladılar. 3 haftada adanın beşte dördü alındıysa da, iyi örgütlenmiş Japon direnişi 17 Temmuz’a kadar sürdü. Japon kayıpları 100 000 düzeyindeydi; çoğu tutsak alınmaktansa intihar etmeyi yeğlemişti. ABD kayıplarıysa ölü ve kayıp 12 000’di. Japonya kapısı artık açılmıştı.

Yorumunuzu bırakın