Filipinler

Japonya’ya yapılacak hava saldırıları için güçlü bir hava üssü olan Filipinler’den ABD kuvvetlerinin çekilmesi, Japonya’nın başlıca hedefiydi. 55 000 Filipinli ve ABD’li askere komuta eden General Douglas MacArthur, adaları elde tutmak için çaba harcadıysa da, hem denizde, hem havada üstünlüğü ele geçiren Japonlar, 22 Aralık 1941’de adaların en büyüğü olan Luzon’a çıkartma yapmaya başladılar. 27 ve 28 Aralık’ta Japon hava kuvvetlerinin Manila’ya arka arkaya hava akınları düzenlemesinden sonra, 2 Ocak 1942’de Japonlar, kenti ve Cavite deniz üssünü ele geçirdiler.

Japon kuvvetlerine karşı direnemeyeceğini anlayan MacArthur, birliklerine, Bataan yarımadasına çekilme buyruğu verdi: Yardım gelinceye kadar burada barınmayı düşünüyordu. Ne var ki, şubat sonunda askerleri dizanteri ve sıtmadan bitkin düşünce, başkan Roosevelt, MacArthur’a yarımadayı boşaltması ve Avustralya’ya geçerek, Güneybatı Büyük Okyanus’taki Müttefik kuvvetlerinin başkomutanlığını üstlenmesi buyruğunu verdi.

MacArthur’un ayrılmasından sonra, korgeneral Jonathan M. Wainwright, umutsuz durumu sürdürmeye çabaladıysa da, 9 Nisan 1942’de yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Adada kalan 3 500 asker geri çekilerek, tahkimli Corregidor adasını savunan kuvvetlere katıldı. Ama bu kuvvetler de, ancak 6 Mayıs 1942’ye kadar dayanabildiler.

Yorumunuzu bırakın