İtalya’nın Çökmesi

1944 başında, İtalya’daki Müttefik kuvvetlerinin ilerlemesi, engebeli yüzey şekilleri ve inatçı Alman direnişi karşısında yavaşladı. 2 Ocak 1944’te, Almanları kıskaca alma girişimi sırasında, 50 000 ABD askeri, güneyde Custav hattı ile kuzeyde Roma’ya 53 km uzaklıktaki Anzio’ya çıktı. Ama hemen ilerlemeyi başaramayıp, bu köprübaşında kaldı. General Albert Kessering komutasında yedi Alman tümeni, Anzio çevresinde güçlü bir çember oluşturmak için harekete geçti. Ne var ki, Monte Cassino’daki art arda saldırılardan sonra, Müttefikler Alman hatlarını yarmayı başardılar. 4 Haziran 1944’te Roma Müttefiklerin eline geçti. Bunu izleyen aylarda, Almanlar bir savunma hattından öbürüne gerilerken, Müttefik birlikleri Toscana üstünden sürekli ve direnilmesi olanaksız bir baskıya giriştiler: 1945 başlarında, Po vadisine egemen tepelere ulaştılar. Mussolini, partizanlar tarafından 28 Nisan 1945’te Como gölü yakınında tutsak alınıp, metresi Claretta Petacci’yle birlikte kurşuna dizildi (cesetleri, faşizmin doğduğu kent olan Milano’ya gönderilerek, bir alanda teşhir edildi).

Yorumunuzu bırakın