Tahran Konferansı

1943 içinde, İtalya seferi sürmekteyken, Müttefik orduları, Fransa’ya yapılacak dev saldırı ile Eksen Devletleri’ne karşı uygulanacak öbür stratejileri belirlemek için iki konferans düzenlediler. Bunlardan ağustos ortasındaki Quebec Konferansı’nda, Roosevelt ve Churchill, Fransa’da ikinci bir cephe açılmasını kabul ettiler ve 1 Mayıs 1944’te gerçekleştirilecek Normandiya çıkarmasına ilişkin taktik planları onayladılar.

28 Kasım – 1 Aralık 1943’teki Tahran Konferansı’ndaysa, Stalin Churchill ve Roosevelt ilk kez bir araya gelerek “Overland Harekâtı” kod adı verilen istilanın tarihini belirlediler. Stalin, harekâtın başlayacağı anda Alman doğu cephesine saldırmayı kabul etti. Ayrıca, “Anvil Harekâtı” adı verilen, Fransa’ya Akdeniz’den ikinci bir çıkartma yapılmasını da onayladı. Buna karşılık, Almanların yenilmesinden sonra, Japonya’yla savaşa Sovyetlerin de katılacağını, Sahalin’i, Kuril adalarını ve Asya kıtasında Büyük Okyanus’a açılan bir liman istediğini vurguladı. Konferansta, İran’ın savaş sonrasında yeniden yapılandırılması konusu da gündeme getirildi.

Yorumunuzu bırakın