\ Avrupa ve Afrika \ Avrupa’da Savaş (1945) \ Potsdam Konferansı

Potsdam Konferansı

Müttefiklerin son savaş konferansı, 17 Temmuz – 2 Ağustos 1945’te Almanya’da Potsdam’da toplandı. Konferansta Churchill’in temsilcisi Clement Attlee, ABD başkanı Harry S. Truman (Roosvelt nisanda ölmüştü) ve Stalin bir araya geldiler. Almanya’nın dört işgal bölgesine ayrılmasıyla ilgili Yalta Konferansı tasarısı onaylandı ve Almanya’nın Nazizm’den arındırılması, silahsızlandırılması, demokratikleştirilmesi tasarılarında görüş birliğine varıldı. Ayrıca, Nazilerin ve Nazi destekçilerinin savaş suçları ile cinayetlerinden ötürü yargılanmaları kararlaştırıldı. Japonya’ya koşulsuz teslim olması çağrısında bulunuldu. Bu arada Truman Stalin’e ABD’nin Japonya’ya karşı kullanılabilecek bir atom bombasının denemelerini yaptığını açıkladı.

Potsdam’da, Müttefikler arasında bazı görüş farklılıkları bulunduğu da ortaya çıktı. İngiltere ve ABD Polonya’daki Sovyet yanlısı geçici hükümeti onaylamayı reddettiler: Bu hükümetin demokratik temellere dayanmadığı inanandaydılar. Ayrıca, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da serbest seçimler yapılmasını istediler. Stalin’se, Batılı Müttefiklerin, söz konusu ülkelerde Sovyetler tarafından kurulan kukla hükümetleri tanımasında ayak diredi. Almanların ödeyeceği savaş tazminatı ile öbür konularda da görüş farklılıkları ortaya çıktı.

Yorumunuzu bırakın