ABD’nin Savaşa Yönelmesi

ABD halkı, Avrupa’daki savaşın ilk günlerinden başlayarak, Müttefiklerden yana bir tutum takınmıştı. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu, Nazilerin savaştan zaferle çıkmasının ABD için ciddi bir tehdit oluşturacağına inanıyordu. Almanların zafer üstüne zafer kazanmasıyla birlikte, ABD’de başlangıçta güçlü olan yansızlık ve Avrupa’daki savaşa karışmama eğilimleri de yok oldu.

1935’ten başlayarak yürürlükte olan yansızlık siyaseti ve buna ilişkin yasalar, savaş halindeki ülkelere silah ve cephane yardımını yasaklıyordu. Ama Kasım 1939’da, yansızlığı destekleyen yasalar yeniden gözden geçirilerek, silah satışı “cash-and-carry” (“öde ve götür”) temelinde serbest bırakıldı; ama ABD uyrukluların ve ABD savaş gemilerinin savaş bölgelerine gönderilmesi yasaklandı! Bu koşul, ABD savaş gemilerinin batırılmalarıyla ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi savaşa sürüklenmesi olayının yinelenmesini önlemek amacıyla getirilmişti. Ne var ki, savaşın ilk günlerinden başlayarak Büyük Britanya denizlerde denetimi ele geçirmişti; bu nedenle “cash-and-carry” yasaları, Büyük Britanya’nın işine yaradı.

Ertesi yıl, başkan Roosevelt ve Kongre, ABD’nin savaşa girme olasılığı konusunda hazırlıklara başladılar. Eylül 1940’ta ABD tarihindeki ilk seferberlik yasa tasarısıyla, 17 milyon kişinin askerlik için kayıt yaptırması öngörüldü. ABD uyruğu dışındakilerin askere alınmasını önleyen yasayla, bozguncu öğelerin orduya sızmaları önlendi. Mart 1941’de Kongre, ABD başkanına, askerî açıdan savunulmasının ABD’nin güvenliği için zorunlu olduğu İngiltere başta, öbür devletlere deniz yoluyla savaş araç-gereci verme yetkisi tanıdı. Aynı yılın sonlarında, söz konusu yasanın kapsamına Çin ve SSCB de alındı. ABD, savaş gemilerini Atlas okyanusunda devriyeye çıkararak, Güney yarıküreyi de savunma konusunda önlemler aldı. ABD birlikleri Grönland ve İzlanda’yı işgal ettiler. Ağustos ve Eylül 1941’de ABD ticaret gemilerinin, batırılması, ABD ticaret gemilerinin silahlandırılması ve savaşan ülkelerin limanlarına yük taşımasına izin verilmesi gibi önlemler alınmasına yol açtı.

Yorumunuzu bırakın