SSCB – Finlandiya Savaşı

Finlandiya, her şeye karşın Sovyet baskılarına direnmekteydi; bunun üstüne SSCB, 28 Kasım 1939’da bu ülkeyle arasındaki saldırmazlık paktının geçersizliğini ilan etti. İki gün sonra da Kızılordu birlikleri Finlandiya’yı işgale giriştiler. Finlandiya kuvvetleri “Kış Savaşı” da denen SSCB-Finlandiya Savaşı’nın ilk evresinde, şaşırtacak derecede yürekli ve etkili bir direniş gösterdiler. Ama Şubat 1940 sonunda, Sovyetlerin savaşa çok iyi hazırlanmış birliklerini cepheye sürmeleriyle, Finlandiyalıların direnişi, Sovyetlerin sayıca üstünlüğü karşısında çözülmeye başladı. Mart ayında istilacı birlikler Mannesheim savunma hattına ulaşmayı başardılar ve Finlandiya’yı, stratejik limanlarını, bir deniz üssünü ve havalimanlarını SSCB’ye bırakmaya zorladılar. Bu arada, Aralık 1939’da Milletler Cemiyeti, SSCB’nin Finlandiya’yı işgalini suçlayarak, Sovyet birliklerinin bu ülkeden çıkarılması kararı aldı.

Yorumunuzu bırakın