El-Alameyn

Rommel’in Mısır’da, Elam Halfada yenilgiye uğratılmasından sonra, 1942 Eylülü başlarında İngiliz sekizinci ordusu El-Alameyn yakınında yerleşti. Rommel’e karşı son hesaplaşmaya hazırlanan Montgomery, kuvvetlerini gerek yeni askerler, gerek ABD’den gelen donanımla güçlendirdi; bu arada, Libya’dan Bingazi’ye doğru yol almakta olan Alman gemilerinin büyük bölümü, İngiliz gemileri ve uçakları tarafından batırıldı. Böylece Almanların Kuzey Afrika’ya cephane ulaştırma savaşını yitirmelerine karşın, Hitler Rommel’e dayanması için ısrar etmekteydi. Eksen Devletleri kuvvetlerine şaşırtmaca vermek isteyen Montgomery, büyük bir gizlilik içinde, kuzey cephesine cephane, asker ve araç gereç yığarken, güneyde aldatıcı bir savaş hazırlığına girişti. Bu arada Rommel hastalık nedeniyle Almanya’daydı.

23 Ekim 1942 gecesi, Montgomery 5 saat içinde, bin toptan oluşan bir topçu barajı oluşturdu. Sonra, iki İngiliz alayı saldırıya geçerek, Alman hatlarında derin bir gedik açtı. 25 Ekim’de cepheye dönen Rommel, vakit geçirmeden karşı saldırıya geçtiyse de, 2 haftaya yakın süre dayanan kuvvetlerinin, gece gündüz süren bir bombardımanla yeni tip hızlı tanklar ve topçu kuvvetleri tarafından dövülmesinden ve taarruza geçen piyade birlikleri tarafından çembere alınmaya başlanmasından sonra, Libya’ya geri çekilmek zorunda kaldı.

Yorumunuzu bırakın