\ Savaşa Doğru \ Çekoslovakya ve 1938’deki Yatışma

Çekoslovakya ve 1938’deki Yatışma

Avusturya’nın işgalinin hemen ardından, Nazi rejimi, Südetler sorununu kurcalamaya başladı. Batı Çekoslovakya’da “Südetland” adı verilen bölgede yaşayan Alman asıllı Südetler azınlığının, Çekoslovak hükümetinden baskı gördüğünü ileri sürdü. Çekoslovakya hükümetinin Südet Almanlarına pek çok ödünler vermesine karşın, 1938 Eylülü’nde Hitler, Südetland’ın vakit geçirilmeden Almanya’ya ilhakını istedi. 1930 Eylül’de, Büyük Britanya ve Fransa (Çekoslovakya’nın müttefikleriydiler), Münih Konferansı’nda Südetlerin yaşadıkları toprakların Almanya’ya verilmesini sağlama vaadinde bulundular. Hitler de buna karşılık Avrupa’da başka toprak isteğinde bulunmamaya söz verdi. Münih Konferansı’nda temsil edilmeyen Çekoslovakya, Avusturya’nın tersine demokratik bir ülkeydi ve devlet başkanı Benes, Hitler’e direnmeye hazırlandı. Ama müttefiki olan iki Batı Avrupa ülkesi, boyun eğmesinde ısrarlı bir tutum izlediler.
Büyük Britanya başbakanı Neville Chamberlain, Münih Konferansı’nı “zamanımızın barış” getiricisi diye nitelendirdi. Ama Hitler, Mart 1939’da, Bohemya-Moravya’yı işgal edip, Slovakya’yı bir Alman himaye bölgesi haline getirerek, Çekoslovakya’nın geri kalan bölümünü de egemenliği altına almış oldu. Litvanya’dan da Memel’i alan Hitler, bundan sonra Doğu Prusya ile Almanya’nın geri kalan bölümünü ayıran dar şeridi, “Polonya Koridoru” diye nitelendirdi. Bu süre içinde İtalya da, Arnavutluk’u işgal ve ilhak etti (1939).

Yorumunuzu bırakın