\ Savaşa Doğru \ Mançurya Bunalımı (1931)

Mançurya Bunalımı (1931)

Japonya, Washington Konferansı’yla (1921-1922) Çin’in toprak bütünlüğünü tanımış, Çin’in bütün ülkelerle ticaret ilişkileri sürdürmesini olanaklı kılan Açık Kapı ilkesini onaylamıştı. Bu güvenceye karşın, Japonya’daki aşırı ulusçular, Çin’in ekonomik potansiyeli çok yüksek Mançurya iline göz dikmişlerdi. 18 Eylül 1931’de, Güney Mançurya’daki Japon askerleri, Çin birlikleriyle küçük çapta bir çatışmaya girdiler. Japonya bu önemli sayılmayacak olayı Mançurya’yı işgal nedeni haline getirdi. Ocak 1932’de bütün bölgeyi egemenliği altına alıp, burada Mançukuo adlı bir kukla devlet kurdu. Milletler Cemiyeti 1933’te Japonya’yı suçladıysa da, herhangi bir yaptırım uygulayamadı. Japonya Milletler Cemiyeti’nden çekildi.

Yorumunuzu bırakın