\ Sonuçları \ İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

İkinci Dünya Savaşının Sonuçları

İkinci Dünya Savaşı, daha Birinci Dünya Savaşı’nda ağır yaralar almış olan eski Avrupa devletler sistemine büyük bir darbe indirdi. Fransa, Avrupa kıtasındaki önderlik işlevini yitirdi; İngiltere de, geleneksel güç dengeleyici işlevini sürdüremez oldu. ABD ve SSCB en güçlü iki devlet olarak ortaya çıktılar. Savaş boyunca aralarındaki karşılıklı ödünler verilmesine dayalı anlayış, çok geçmeden ortadan kalktı; her iki devlet, ayrı ayrı ve sık sık birbiriyle çelişen amaçlar peşinde koşmaya başladılar. ABD’nin sanayi üretimi, 1945’i izleyen 5 yıl içinde ikiye katlandı. Öbür Müttefiklerin toplam kayıplarına oranla çok daha ağır kayıplara uğrayan SSCB, ekonomik kalkınma için 5 yıllık planlar yürürlüğe koydu. Her iki devlette, birbirininkinden farklı ekonomik ve siyasal sistemlerinin amaçları konusunda karşılıklı kuşkular, gün geçtikçe şiddetlendi. Sovyetlerin yayılmacı amaçları ve Doğu Avrupa’nın yeniden yapılanması konusundaki uzlaşmazlıkları, dünyayı bir Soğuk Savaş’a yöneltti ve yeni uluslararası gerginliklere yol açtı.

Yorumunuzu bırakın