\ Sonuçları \ Kayıplar ve Savaş Harcamaları

Kayıplar ve Savaş Harcamaları

İkinci Dünya Savaşı insan kaybı açısından tarihin en pahalıya mal olan savaşı oldu. Bir türlü kesin sayılar elde edilememiş olmakla birlikte, tahminlere göre çarpışmalarda 1520 milyon asker öldü. Eksen Devletleri’nden Almanya savaşta yaklaşık 3,5 milyon, Japonya 1,65 milyon, İtalya’ysa 200 000 kişi yitirdi. Müttefiklerden Rusların savaş kayıpları 7,5 milyon kişiydi. Çin’in kaybı 1937 Temmuz’unda 2,2 milyon, İngilizlerin kaybı 300 000, ABD’ninki 292 000 Fransa’nınki de 210 000 kişiyi buldu. Sivillerden ölenlerin sayısıysa yaklaşık 25 milyondu: SSCB’den 10 milyon, Çin’den en az 6 milyon, Fransa’dan 400 000, Büyük Britanya’dan 65 000, ABD’den 6 000 kişi. Eksen Devletleri cephesinde de Almanya 500 000 sivil, Japonya 600 000 sivil, İtalya 145 000 sivil yitirdi. Ayrıca çoğu Doğu Avrupalı yaklaşık 6 milyon Yahudi, Naziler tarafından öldürüldü.

Savaş araç gereci ve silah harcamaları, en az 1,154 trilyon ABD doları düzeyindeydi. Yalnızca ABD savaşta 300 milyar dolar, Almanya da 231 milyar dolar harcadılar.

Yorumunuzu bırakın