Midway Savaşı

Japonlar, Mercan denizindeki yenilgiden sonra kısa sürede toparlanmayı başardılar. Japonya’nın çevresindeki etki çemberini daha da genişletmenin ve Büyük Okyanus’ta ABD donanmasının kalan bölümünü yok etmenin çarelerini arayan Japon Deniz Kuvvetleri kurmayı, Midway adasında çarpışma kararı verdi. Pearl Harbor’un yaklaşık 1 800 km kuzeybatısındaki Midway adası, Hawaii için bir sıçrama tahtası işlevi görüyordu. Japonlar adayı, yeni deniz sınırlarının ileri karakolu haline getirmek istiyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için Japon Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 200 savaş gemisi ve 600 uçaktan oluşan bir güçle, tarihinin en büyük deniz harekâtını düzenledi.

Müttefikleri beklemedikleri bir baskınla şaşırtmayı tasarlayan Japon strateji uzmanları, ellerindeki dev gücün, Büyük Okyanus’ta ABD donanmasından kalan sınırlı kuvveti yok etmeyi rahatlıkla başaracağını düşünüyorlardı. Üstelik savaş boyunca Japon askerî şifrelerini büyük ölçüde çözmüş olan ABD istihbaratı bu kez, Japon deniz gücünün ne düzeyde olduğunu belirlemeyi başaramamıştı; oysa daha önce ABD, Japon kuvvetlerinin attığı her adımdan haberdardı. 3 Haziran 1942’de, öğleden sonra, bir keşif uçağı Japon kuvvetlerinin Midway’a yaklaşmakta olduğunu bildirdi. Ertesi gün de yüzlerce Japon bombardıman uçağı, uçak gemilerinden havalanarak Midway’e yöneldi. Ne var ki, ABD avcı uçaklarından güçlü bir filo da pusuda beklemekteydi ve Hornet, Yorktown, Enterprise uçak gemilerinden havalanarak, 4 Japon uçak gemisini batırmayı başardı. Uçak gemilerinin yitirilmesiyle dehşete düşen amiral

Yamamoto İsoroku, dev filosuna geri çekilme buyruğu verdi; ama geri çekilen gemileri izleyen ABD uçakları, filoya büyük zarar verdiler.

4 gün içinde, Japonların kayıpları 4 uçak gemisinin yanı sıra, ağır yaralı 2 büyük muhrip ve 3 destroyer ile 322 uçağı bulmuştu (bunların 280’i batan uçak gemileri üstündeydi). ABD’lilerin kayıpları da, Japonlardan az değildi: Yorktown uçak gemisi, bir destroyer ve 147 uçak yitirilmişti. Ama Midway adası ABD birliklerinin elinde kalmıştı. Japon kuvvetleriyse öylesine ağır zarar görmüşlerdi ki, Japonya, saldırı şöyle dursun, nasıl toparlanacağını düşünmeye başlamıştı. 

Yorumunuzu bırakın