\ Savaşa Doğru

Savaşa Doğru

Japonya’nın Çin toprakları içindeki, faşist İtalya’nın Etiyopya’daki, Nazi Almanya’sının Orta ve Doğu Avrupa’daki işgalci girişimleri, dünyayı savaşa sürükleyen ilk kıvılcımlar oldu. Milletler Cemiyeti, silahlanmaya son verme ve saldırganca tavırları önlemede etkisiz kaldı. Batı devletleriyse, yansızlık siyasetini sürdürme ve savaşan tarafları yatıştırıcı bir tavır alma eğilimlerini korudular; ama çok geçmeden yayılmacı devletlerin, elde ettikleriyle yetinmeyeceklerini anlayacaklardı.

Yorumunuzu bırakın