\ Savaşa Doğru \ Avusturya’nın İlhakı (1938)

Avusturya’nın İlhakı (1938)

Alman halkının bölünmezliğini savunan Hitler, 1934’te, Almanya ile anayurdu Avusturya arasında Anschluss (“birlik”) ilan etti. Şubat 1938’de, Avusturya şansölyesi Kurt von Schuschnigg’i, ülkesini işgal etmekle tehdit ederek, hükümetine Nazileri almayı kabule zorladı. 12 Mart 1938’de de Avusturya’yı işgal ederek, Üçüncü Reich’e kattı.

Yorumunuzu bırakın