\ Savaş Öncesi \ 1929 Ekonomik Bunalımı ve Düş Kırıklığı

1929 Ekonomik Bunalımı ve Düş Kırıklığı

Bu ülkelerin halkları da, artık demokrasinin iflas ettiğine inanıyor, ulusal kurtuluş yolu olarak gördükleri savaşı yücelten demokrasi karşıtı öğelere gün geçtikçe artan bir hoşgörüyle bakıyorlardı. İtalya’da Mussolini, İtalyanların hem yeni sömürgelere, hem de zaferlere gereksinimleri olduğunu savunarak, ulusu peşine takmıştı. Almanya’da Hitler’in Nasyonal Sosyalistleri de 1933’e doğru iyice güçlenmişlerdi. Japonya’da da askerler, hükümette artık iyice ağır basmaya başlamışlardı.

Yorumunuzu bırakın