\ Sonuçları \ Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler

Savaş sırasında, Çin’le birlikte beş büyük Müttefik devlet, artık etkisini yitirmiş Milletler Cemiyeti yerine, yeni bir uluslararası barış koruyucu örgüt kurmayı kararlaştırdılar. 1944 Dumbarton Oaks Konferansı’nda, bu konuda bir çerçeve anlaşmasına varıldı; ancak örgütün Güvenlik Konseyi’nde beş ülkeden her birinin veto hakkı olmasına ilişkin SSCB isteği konusunda ortak karara varılamadı. 50 devletten delegelerin bir araya geldikleri Nisan-Haziran 1945’teki San Francisco Konferansı’nda, veto hakkının kapsam alanı konusunda da uzlaşmaya varıldı: Birleşmiş Milletler kurulmuştu.

Yorumunuzu bırakın