Japonya’nın Teslim Olması

10 Ağustos’ta Japonya, imparatorun ülkenin tek hâkimi olarak Japonya’yı yönetmesi koşuluyla barış istedi. Bir gün sonra Müttefikler, imparatorun gelecekteki konumunun kendileri tarafından belirleneceği yanıtını verdiler. İmparatorun isteğiyle, 14 Ağustos’ta toplanan bir imparatorluk kurulu, Müttefiklerin koşullarını kabul etti. Ertesi gün ABD kuvvetlerine ateşkes buyruğu verildi. 2 Eylül 1945’te Japonya’yı temsil eden bir heyet, Tokyo körfezine demir atan ABD savaş gemisi Missouri’nin güvertesinde, Japonya’nın resmî teslim belgesini imzaladı. 

Yorumunuzu bırakın