Yalta Konferansı

11 Şubat 1945’te, Roosevelt, Churchill ve Stalin, Kırım’da, Yalta Konferansı’nda bir araya geldiler. Stalin artık Sovyet işgali altında bulunan Doğu Avrupa’da, bütün demokratik öğeleri bir araya getirecek ve elden gelen en kısa sürede serbest seçimleri gerçekleştirecek geçici hükümetler kurulacağını vaat etti. Konferans’ta, SSCB’ye Polonya’nın doğu kesiminin verilmesi, Polonya’nın Alman işgalinden doğan zararının karşılanması kararlaştırıldı. Almanya, her biri üç büyük Müttefik devletinin ve Fransa’nın yönetiminde dört işgal bölgesine ayrılacaktı. Almanya’nın teslim olmasından sonraki 3 ay içinde Japonya’ya savaş açması koşuluyla SSCB, Sahalin adasının güney yarısını, Kuril adalarını alacak, Mançurya’nın Dairen (Dalien) ve Port Arthur (Lü-Şun) limanları üstünde özel haklara sahip olacaktı. Sonradan Sovyetlere verilen ödünler açısından aşırı cömert olmakla eleştirilen konferans kararları, Uzakdoğu Savaşı’nın, Alman yenilgisinden sonra aylarca süreceği varsayılan bir evrede alınmıştı.

Yorumunuzu bırakın