\ Avrupa ve Afrika \ Avrupa’da ve Afrika’da Savaş (1939 – 1942) \ Avrupa ve Kuzey Afrika’da Savaş: Eksen Devletlerinin Üstünlüğü (1939 – 1942)

Avrupa ve Kuzey Afrika’da Savaş: Eksen Devletlerinin Üstünlüğü (1939 – 1942)

Savaşın ilk yıllarında Almanya, bütün Batı Avrupa’yı ezip geçtikten sonra, Kuzey Afrika’ya saldırıp, Balkanlar’a sızarak Akdeniz’i çembere almaya girişti. Büyük Britanya, bu saldırılar karşısında sersemlese de, soğukkanlı tutumunu korudu. Almanlar, 1941 yazında, bu kez müttefikleri Sovyetlerin üstüne yürüdüler; SSCB’yi işgal ettilerse de, Sovyet hareketinin inatçı direnişiyle karşılaştılar. Aynı yılın sonlarına doğru ABD de Müttefikler ‘in safında savaşa girdi; böylece Eksen Devletleri karşıtı devletler için yeni bir umut doğdu.

Yorumunuzu bırakın