\ Avrupa ve Afrika \ Avrupa’da ve Afrika’da Savaş (1939 – 1942) \ Almanya ve Sovyetlerin Polonya’ya Saldırmaları

Almanya ve Sovyetlerin Polonya’ya Saldırmaları

1 Eylül 1939’da Alman ordusu, kararlı biçimde Polonya’ya saldırdı; Blitzkrieg (“yıldırım savaşı”) adı verilen bu savaşta, hızlı hareket edebilen panzer (tank) birlikleri, sınırdan içeri girerek, Polonya saflarında gedikler açtılar. Bu ara Luftwaffe’nin (Alman Hava Kuvvetleri) bombardıman uçakları, Polonya hava kuvvetlerini ve haberleşme ağını yok ederek, Polonya’nın cepheye, destek güçleri, askerî donanım, araç ve gereç göndermesini engellediler. Ardından, Alman piyade birlikleri taarruza geçerek, Polonya kuvvetlerinin boşaltmak zorunda kaldıkları toprakları istila ettiler. Bu arada Büyük Britanya ve Fransa, 3 Eylül’de Almanya’ya savaş açtılar.
11 Eylül 1939’da, bu kez Sovyet birlikleri Polonya’ya girdiler. Polonya hükümeti ile genelkurmayı, ertesi gün yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Sovyetler, Doğu Prusya’dan Bug ırmağına kadar uzanan bir çizgi üstünde durdular. Sonra Hitler ve Stalin, istila ettikleri ülkenin bölüşülmesine giriştiler: SSCB, ülkenin, halkı Ukraynalılar, Beyaz Ruslar ve Polaklardan oluşan doğu yarısını işgal ederken, Almanlar Gdansk (Danzig) ve Polonya Koridoru ‘nu da içine alan Batı yarısını topraklarına kattılar.
Eylül sonu ile ekim başında Stalin, Baltık ülkelerini (Estonya, Letonya ve Litvanya) bazı Sovyet birliklerini barındırmaya zorladı. Ertesi yıl, Sovyet yetkililerinin “koruması” altında yapılan seçimler sonunda, bu ülkeler, SSCB’yi oluşturan cumhuriyetler kapsamına alındı.

Yorumunuzu bırakın