Balkanlar

Beklenmeyecek kadar hızlı Fransa zaferinden sonra, Hitler bu kez, besin kaynakları ve petrol yatakları açısından önemli bir bölge olan Balkanlar’ı hedef aldı. Bu bölgenin ele geçirilmesi, söz konusu kaynakların kara yoluyla taşınmasını olanaklı kılacak, böylece İngiltere’nin Almanya’ya uyguladığı deniz ablukasını etkisizleştirmeye yardımcı olacaktı. Hitler önce Romanya üstüne yürüdü. Haziran 1940’ta, bu ülkenin dev petrol yataklarında gözü olan SSCB de Besarabya ve Kuzey Bukovina’ya el koydu. Balkan devletleri arasındaki toprak anlaşmazlıklarına bir çözüm bulmak amacını öne süren Hitler, Romanya’ya, ağustosta Bulgaristan’a ve Macaristan’a toprak vermesi konusunda bir kesin uyarı verdi. Eylülde, Romanya kralı Carol ll’yi tahttan çekilmeye zorladı. Kasım ayındaysa Romanya ve Macaristan’ı Eksen Devletleri kapsamına aldı. Aynı zamanda, Bulgaristan ve Yugoslavya’yı da Eksen Devletleri’ni yörüngesine çekmeye çalışarak, 1941’de bu amacını da gerçekleştirdi. Balkan ülkeleri arasında yalnızca Yunanistan Müttefikler safında kalmıştı.

Ne var ki, Romanya’nın parçalanmasında kendisine danışılmadığını gören Mussolini, Eksen ittifakı içindeki etkisini göstermek için, tek yanlı olarak Yunanistan’ı ele geçirmeye karar verdi. 28 Ekim 1940’ta uydusu Arnavutluk’tan, Yunanistan’a 200 000 asker yolladı: Hızlı ve ezici bir zafer beklentisi içindeydi. Ne var ki, saldırı iyi hazırlanmamıştı ve Yunanistan, motorize birlikleri bulunmamasına ve kara kuvvetlerinin eski model uçaklardan oluşmasına karşın, istilacılara şiddetle karşı koyarak, kasım ortasında saldırganları püskürttükten sonra, Arnavutluk’a girdi.

Bunun üstüne, Mussolini’nin girişiminden kaygıya kapılan, Yunanistan’a yardım etmek için İngiliz askerleri ve hava gücünün devreye girmesinden rahatsız olan, Bulgaristan ve Yugoslavya’nın da yansız bir tutum takınmalarından hoşnut olmayan Hitler, 6 Nisan 1941’de motorize bir öncü kuvveti Yugoslavya üstüne sürdü (Yugoslavya’daki Nazi yanlısı yönetim, kısa süre önce devrilmişti). Alman ordusu Belgrad’a saldırdıktan sonra, ülkeyi 17 Nisan’da teslim olmak zorunda bıraktı. Aynı zamanda, Yunanistan’a da asker gönderilerek, Metaksas’ın oluşturduğu Savunma Hattı’nı yarmaya çalıştı. Bu arada İngiliz birlikleri de Yunanistan’dan geri çekilince, ayın sonunda bütün Yunanistan yarımadası Alman kuvvetlerinin eline geçti.

Yorumunuzu bırakın