\ Sonuçları \ İtalya ve Avrupa’daki Öbür Küçük Eksen Devletleri

İtalya ve Avrupa’daki Öbür Küçük Eksen Devletleri

1946’da dört Müttefik devlet İtalya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Finlandiya’yla barış antlaşmaları yaptı. Bütün antlaşmalar taraflar arasında imza edilerek, 1947’de yürürlüğe girdi. İtalya, Afrika’daki bütün sömürgelerini ve Çin’deki ayrıcalıklı bölgelerini yitirdi; ayrıca Avrupa’daki bazı topraklarını Fransa, Yunanistan ve Arnavutluk’a bıraktı. Bulgaristan dışındaki öbür Eksen devletleri toprak yitirdiler. Ayrıca beş ülkenin de savaş tazminatı ödemeleri kararlaştırıldı.

Yorumunuzu bırakın