Normandiya Çıkartması

Müttefiklerin Manş ötesi bir harekâtla Fransa’nın kurtarılmasına hazırlandıkları sırada, İngiltere topraklarında tarihteki en büyük ve güçlü askerî yığınak yapıldı. Çıkartmadan 2 ay önce, İngiltere’ye asker, araç gereç ve cephane akarken, Müttefik uçakları, Fransa ve Belçika’daki karayollarını, köprüleri, havaalanlarını ve tahkim edilmiş yerleri bombalayıp, Almanya’daki sanayi merkezlerine hava saldırılarını sürdürdüler.

Gerekli çıkartma donanımının toplanmasındaki gecikmelerin yanı sıra, hava ve deniz koşullarının elverişsizliği nedeniyle de birkaç kez ertelenen Eisenhower komutasındaki “Overlord Harekâtı”, 6 Haziran 1944’te başladı. Bir gece önce Alman kıyı savunma hatlarının gerisine indirilen paraşütçü birliklerine, haberleşme hatlarını kesmek ve kilit savunma noktalarını ele geçirmek görevi verilmişti.

06.30-07.30 arasında, Müttefik askerleri dalga dalga Cherbourg ile Le Havre arasında karaya çıktılar; tarihin bu en geniş çaplı amfibi harekâtında, her türden 5 000 gemi kullanıldı. Yaklaşık 11 000 Müttefik uçağı, çıkartmayı destekledi. 150 000’i aşkın asker, Normandiya kıyılarına çıkarıldı. Kuzeydeki bütün büyük Fransız limanları mayınlanmış ve tahkim edilmiş olduğundan, Müttefikler dubalar ve batık gemilerle iki yapay liman iskele oluşturdular. Bunlardan biri, okyanus fırtınalarından birinde yok olurken, öbürü başarıyla çalıştı. Manş denizi altından geçen yirmi petrol boru hattı da, tankların yakıt gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanıldı.

Almanlar o günlerde, Batı Avrupa’ya Müttefikler tarafından bir saldırı bekliyorlardı; ama çıkartma hiç ummadıkları bir yere yapıldı. Batı cephesi Alman kuvvetleri komutanı General Gerd von Rundstedt, Müttefiklerin Manş’ın en dar noktasını kullanarak Pas de Calais’ye çıkacaklarını sanıyordu. Ne var ki, İngiliz istihbarat çalışmalarıyla Almanların şifreli mesajları çözülmüş ve bekledikleri çıkartma noktası belirlenmişti. Durumdan yararlanmak isteyen Müttefikler, Rundstedt’in çıkartma noktası konusundaki yanılgısını daha da güçlendirmek için Kent’e “bir hayalet kuvvet” yerleştirdiler. Bu şaşırtmaca, Hitler’in Normandiya’ya yedek panzer tümenleri göndermemesini sağlayarak, gerek çıkartma harekâtını, gerek köprübaşları oluşturma eylemini büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Gene de Almanlar, çıkartmaya bütün güçleriyle karşılık verdiler. Müttefik kuvvetleri kitlesel biçimde Normandiya kumsallarına akarken, bir ayı aşkın süre direnmeyi başardılar. Alman savunma kuvvetlerini güçsüzleştiren en büyük etken, Hitler’in, birliklerinin büyük çoğunluğunu, Fransa’dan Sovyetlerin saldırıya geçtiği doğu cephesine kaydırmış olmasıydı.

Yorumunuzu bırakın