\ Avrupa ve Afrika \ Avrupa’da Savaş (1945) \ Almanya’nın Teslim Olması

Almanya’nın Teslim Olması

Sovyetler Berlin’e son saldırılarını gerçekleştirirlerken, Müttefik birlikleri de, toplama kamplarındaki tutsakları kurtarmaktaydılar. Nisan’da, Belsen-Buchenwald kampında ölmek üzere 40 000 tutsak ve 10 000 yakılmış ceset buldular ve en acımasız kıyım merkezlerinden Dachau’ya ulaştılar. Bütün uygarlık tarihinde benzeri görülmemiş olan, Hitler’in “Son Çözüm” ünün ulaşmış olduğu bu nokta karşısında, dünyanın her yanında büyük bir şok yaşandı.

Hitler Berlin’deki bunkerinde (tahkimli yer) 30 Nisan’da intihar etti. 7 Mayıs 1945’te, Alman silahlı kuvvetleri temsilcileri, Eisenhower’in karargâhında Müttefiklere teslim oldular. Resmî ve koşulsuz teslimse, ertesi gün Berlin’de gerçekleşti. Hitler’in Üçüncü Reich’ı ortadan kalkmıştı.

Yorumunuzu bırakın